Prosjektet entydig strekkoding samlet momentum i Århus!

Århus og Gødstrup sykehus i Danmark har gode erfaringer med bruk av GS1 standarder og flere av de samme systemene Helse Sør-Øst har anskaffet til bruk til automatisk identifisering og lokalisering av utstyr. Prosjektet vil nå dra nytte av disse erfaringene.

Deltagere fra Helse Sør-Øst på studietur hos Gødstrup sykehus

Prosjektet entydig strekkoding er et prosjekt innen Helse Sør-Øst (HSØ) som inkluderer en avtale om bruk av GS1 standarder og rådgivning fra GS1. Varer, rom og utstyr skal merkes med strekkoder og kunne spores. Formålet er å øke pasientsikkerheten og gi helsepersonell en mer effektiv arbeidshverdag. Ansvarlig for helsesektoren i GS1 Norway Stephen Bølstad forklarer at sporingen bidrar til en effektivisering av arbeidshverdagen som kommer både pasienter og personell til gode.

– Sporing med RFID bidrar til effektivisering fordi personell slipper å lete etter utstyr; man vet til enhver tid hvor ting er. I Århus var de for eksempel veldig opptatt av å vite hvor respiratorer var til enhver tid under Covid, illustrerer Bølstad.

Intensive care respirator in clinic

Økt pasientsikkerhet

I Århus og det nye sykehuset i Gødstrup fikk prosjektet oppleve gode erfaringer med implementering av GS1 standarder i helsesektoren. Her går standardisering og pasientsikkerhet hånd i hånd. Sterilisering av utstyr er automatisert, flytting og sporing av medisinsk utstyr som infusjonspumper og senger registreres automatisk takket være RFID. Personalet på sykehusene har dermed øyeblikkelig tilgang til betydningsfull oversikt. 

Denne oversikten er med på å legge til rette for en bedre hverdag, både for pasient og personalet, formidler Bølstad. Men en slik hverdag forutsetter bruk av standarder og entydig identifisering slik at viktig informasjon knyttet til pasientbehandling og pasientsikkerhet kan følge pasienten og deles på tvers av systemer og helseforetak.

– Et eksempel kan være lukket legemiddelsløyfe med bruk av standarder for identifikasjon av både helsepersonell, legemiddel og lokasjon. Her kan helsepersonell være sikker på at riktig legemiddel blir gitt og at dette registreres med riktig informasjon og full sporbarhet i relevante systemer, fremstiller han.

Full sporbarhet – til gode for pasientene og personalet

GS1 standarder bidrar til full sporbarhet fra produsent til pasient. Informasjon om for eksempel et implantat eller et legemiddel vil være tilgjengelig og personalet kan nyttiggjøre seg denne informasjonen i pasientbehandlingen. Må noe tilbakekalles vil sykehusene være i stand til å gjøre dette med minimalt med tidsbruk. Bølstad understreker at tiden personalet sparer sammen med arbeidsmetodene er med på å gjøre hverdagen enklere og bedre.  De får mer tid til pasientbehandling og de har mulighet til å gi riktig behandling raskere og med et solid informasjonsgrunnlag, forklarer han.

– Når disse tingene blir satt i system spares det tid. Det er enklere å finne utstyr for de kan gå inn i systemet og finne det de trenger, når de trenger det, avslutter Bølstad.

Kontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

92804257

sb@gs1.no