GS1 standarder er med på å muliggjøre digitalisering i byggenæringen

Med digitalisering slipper aktører å begynne på nytt i alle ledd av et prosjekt. Bærekraftsbidraget er stort.

Gjennom å skape bedre samspill mellom systemer bidrar digitalisering til en enklere hverdag for byggenæringen. Et bygg går gjennom mange ledd fra ide til drift og en kjent utfordring er at den samme jobben gjøres flere ganger. Digitalisering handler om å unngå dette og gir aktørene mer tid til de viktigste oppgavene.

– GS1 standarder er en av flere deler som er med på å muliggjøre digitalisering for byggenæringen. Våre standarder tilbyr et bindeledd mellom et fysisk og et digitalt objekt, forklarer Knut Mathisen i GS1 Norway.

Digitalisering – et konkurransefortrinn for hele næringen/bransjen

Når et bygg skal settes opp vil en digital tvilling eller «BIM-modellen» kunne bidra til å redusere ekstra arbeid og redusere sjansen for feiltrinn. BIM-modellen følger prosjektet gjennom alle faser og de forskjellige aktørene kan dermed få et oversiktlig bilde over situasjonen og de forskjellige delene. Modellen og dens respektive deler fungerer dermed som digitale knagger som kan bære informasjon. Standarden gjør digitalt varekjøp mulig gjennom å representere en unik identifisering for et spesifikt produkt.  

– GTIN standarden bidrar til at produkter og deler av et bygg kan identifiseres. Dette er med på å muliggjøre effektivt vedlikehold. De respektive aktørene kan raskt finne hvilke produkter som har blitt brukt og de kan nyttiggjøre seg av all informasjon som henger på den digitale knaggen, forklarer han.

Digitalisering spiller en rolle for bærekraftsbidraget til byggenæringen

For at byggenæringen skal kunne øke sitt bærekraftsbidrag er det viktig at aktører har mulighet til å identifisere, spore og gjenbruke et produkt. Dette forutsetter et felles digitalt språk som gjør det mulig å kommunisere mellom systemer. GS1 standarder representerer en slik mulighet gjennom at aktører får tilgang til relevant informasjon om komponenter i et bygg med standarder som GTIN. Ved å ta i bruk et slikt felles språk gir det aktører mulighet til å automatisk katalogisere produktene som til sammen bygger et bygg.

Dette gir flere fordeler med tanke på bærekraft. For det første øker det potensialet for gjenvinning av materialer gjennom tilgang til relevant produktinformasjon. For det andre kan det gi økt levetid og bedre design for demontering om ombruk. Og for det tredje kan det bidra til å optimalisere ressursbruken.

Den største fordelen med bruk av globale åpne GS1 standarder er at det gir en nærmest friksjonsfri samhandling mellom aktører i verdikjeden, avslutter Mathisen.