Digitalisering av offentlige anskaffelser med GLN

Global Location Number hjelper kommunesektoren i Norge

GS1 sine standarder benyttes innen offentlig sektor over hele verden. Et eksempel er kommunesektoren i Norge som virkelig har fått øyne opp for GLN (Global Location Number).

GLN kan unikt identifisere en lokasjon, f. eks leveringsadresser eller butikkfilialer. For kommuner som har opptil flere tusen leveringsadresser er det ekstremt viktig å få levert varer på korrekt sted til rett tid. Med GLN kan du helt unikt identifisere hvor varene skal leveres.

Det har vært en positiv utvikling hva gjelder GLN de siste årene. Hovedgrunnen er nok at det jobbes med en digitalisering av det offentlige Norge, og kommunene er flinke til å endre seg. Det bestilles for eksempel stadig mer varer elektronisk. Når man bestiller varer elektronisk stiller det ekstra høye krav til nøyaktighet, og det er her GLN kan utgjøre en forskjell. GLN er et unikt nummer som sikrer at varene blir levert på rett adresse.

Stortingsmelding 22 – Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle anskaffelser

Stortingsmelding 22 sier følgende: «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle anskaffelser» har som mål at alle offentlige virksomheter skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen innen 2024 og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger. GS1 standardene UNSPSC, GTIN og GLN kan bidra til heldigitaliseringen av anskaffelsesprosessen.

I filmen under kan du se hvordan GS1 standardene kan gi økt effektivitet, kontroll og innsikt i anskaffelsesprosessen.

Offentlige anskaffelser – GS1 standardene

Digitalisering av offentlige anskaffelser

Er det en illusjon å gjennomføre en offentlig anskaffelse på to timer? Ikke ifølge Leder for Program for Digitale anskaffelser i Digitaliseringsdirektoratet, Gunnar Wessel Thommesen. Han skriver i bloggen til Digitaliseringsdirektoratet om hva digitalisering av den offentlige anskaffelsesprosessen vil bety av sikkerhet, forenkling og besparelser, og hvorfor nøkkelen til en tidseffektiv og god digital anskaffelsesprosess er gode standarder. Her kan du lese blogginnlegget til Gunnar Wessel Thommesen her.

GS1 har standardene som trengs for å gjøre digitalisering av anskaffelsesprosessen mulig. Ved å bruke åpne, globale standarder i anskaffelsen av varer er det mulig å etablere en digital flyt gjennom hele anskaffelsesprosessen; fra kunngjøring til bestilling og oppfølging etter kontraktstildeling. Christian Lien i Mercell Norge AS har skrevet et innlegg på Anbud365 om muligheten for en heldigitalisert anskaffelsesprosess. Du finner artikkelen her.

Brukerveiledning: Visma Enterprise eHandel
– GLN-integrasjon

eHandel er modulen for elektroniske bestillinger i Visma Enterprise. Du kan få digitalisert hele prosessen fra behov
til betaling og få full kontroll på avtalelojaliteten i din organisasjon gjennom å bruke Enterprise eHandel. Ordrer blir
sendt ut blant annet som EHF-ordrer og PDF-ordrer på e-post. Felles for alle ordrer er at det er obligatorisk med
leveringsadresse, slik at du sikrer at du får varene til riktig sted. eHandel støtter å legge inn GLN som en del av
leveringsadressen.

Her finner du brukerveiledningen

Kontaktperson innen GLN

Profilbilde av Glenn Schei

Glenn Schei

Produktansvarlig GLN

918 00 011

gs@gs1.no