Det gir gevinst med mer dynamisk informasjon i strekkoden

Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten.

I samarbeid med dagligvarekjedene og flere produsenter jobber GS1 Norway og Matvett for en felles standard for merking av produkter ved å samkjøre digitaliseringsprosessen som kreves for nye strekkoder med mer informasjon. Aktørene har blitt enige om hva slags informasjon som skal inngå i den fremtidige strekkoden. Nå jobber man videre med å velge hvilken standard som skal brukes for digital kode, enten GS1 Databar, GS1 QR eller GS1 Datamatrix.

Pilot med Menykjenden med dynamisk informasjon i strekkoden gir gode resultater

«Disse positive testresultatene fra Meny gir oss inspirasjon til å lykkes med en felles bransjestandard for norsk dagligvarehandel. Dette vil gjøre Norge til det første landet med felles tilnærming og felles bransjestandard for strekkoder med mer informasjon.»

— Terje Menkerud, Seniorrådgiver datafangst hos GS1 Norway

Les mer om piloten og arbeidet vi gjør i samarbeid med bransjen og Matvett AS for å utarbeide en felles standard for merking av produkter ved å samkjøre digitaliseringsprosessen som kreves for nye strekkoder med mer informasjon.