Computerworld konferansen «Digitalisering av byggenæringen»

Byggenæringen har et stort digitaliseringspotensial. Det er mange gode tiltak og flinke foregangsaktører, men næringen samlet sett har ikke kommet så langt i digitaliseringen som vi kunne ha forventet.

Det haster å bli enige om felles standarder slik at næringen kan digitalisere sammen. Digitalisering av byggenæringen er viktig, ikke minst for å bli mer bærekraftig.

GS1 Norway er stolt samarbeidspartner til Computerworld konferansen sammen med BimVerdi, buildingSMART og Norsk Kommunalteknisk Forening. GS1-standardene har vært en viktig brikke for digitaliseringen av flere bransjer, og byggenæringen er en av våre prioriterte bransjer.

Foruten at GS1-standardene bidrar til å få fortgang i digitaliseringsprosessene, vil de også ha stor verdi for byggenæringen når EUs Green Deal kommer med nye, strenge krav til sporbarhet og bærekraft.

Produkter må identifiseres, spores og gjenbrukes; ikke minst må dette være på plass ved innføring av produktpass. Da er GS1-standardene viktig fordi de bidrar til sporbarheten og ikke minst en transparent næring.

Konferansen samler aktører fra hele verdikjeden og setter søkelyset på utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering av næringen.

Les mer om konferansen og foredragsholdere her: https://lnkd.in/dFY4ZSzj

Tidspunkt: torsdag 9. juni, kl.08:00 til kl.16:00
Sted: Oslo Kongressenter
Påmeldinghttps://lnkd.in/d_XGDjkZ

Bruker du vipkoden DAB22-GS1-E får du fri inngang. (Det gjelder ikke for leverandører av produkter eller tjenester innen IT-, tele- eller konsulentvirksomhet).