Byggenæringens digitale systemer må være basert på åpne standarder

buildingSMART International og GS1 har felles ambisjon om en digital og bærekraftig byggenæring. Åpne standarder og digitale systemer vil gi entydig identifikasjon av produkter og bedre utveksling av produktinformasjon. Det trengs for å øke digitaliseringstakten og bærekraftarbeidet i næringen.

Organisasjonen har nylig publisert en felles whitepaper som blant annet gjennom fire konkrete bruksområder viser mulighetene for en mer effektiv, bærekraftig og åpen byggenæring ved å bruke standardene til buildingSMART og GS1 i fellesskap.


«Ved å bruke buildingSMART- og GS1-standardene kan næringen få bedre digital informasjon om et bygg eller et anlegg. Informasjonen kan følge hele byggets livsløp og vil kunne være et viktig verktøy for å oppnå sirkulær økonomi i byggenæringen.»

– Knut Mathisen, Ansvarlig for Byggenæringen i GS1 Norway og en av forfatterne bak whitepaper Digitizing construction for better product exchange, identification, and transparency