Bedre pasientbehandling med strekkoder

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med GS1 Norway om bruk av GS1-standarder ved helseforetakene i regionen.

Varer, utstyr og rom på sykehusene i Helse Sør-Øst vil på sikt bli merket med strekkoder. Strekkodene, som inneholder GS1-standarder, vil gjøre det mulig å finne frem til hvor produktet er produsert, hvor de er transportert og hva de inneholder. Denne informasjonen vil sikre sporbarhet, men og bidra til å spare tid slik at for eksempel helsepersonell kan bruke tiden på pasienter istedenfor å lete etter ledige senger eller materiale.


«Vi ser frem til mange spennende prosjekter med Helse Sør-Øst RHF hvor de tar i bruk våre GS1-standarder og teknologi.»

— Stephen Bølstad, Senior Industry Development Manager for helse i GS1 Norway

– Vi er svært glade for å ha fått en regional avtale på plass. Dette er et viktig fundament for å kunne spore utstyr, medikamenter og implantater, sier Ulf Sigurdsen, enhetsleder i teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF og leder styringsgruppen for prosjektet entydig strekkoding (GS1).

– Teknologien legger til rette for økt pasientsikkerhet, og vil bli viktig for å kunne identifisere produkter og utstyr som brukes i digital hjemmeoppfølging og for å understøtte persontilpasset medisin. Dessuten er dette et premiss for sentrale satsingsområder i regional utviklingsplan, som å ta tiden tilbake til pasientrettet arbeid, sier Sigurdsen.

Les mer her: Bedre pasientbehandling med strekkoder (Helse Sør-Øst).