De første produktene med 2D-koder er nå i butikk

NorgesGruppen har nå startet utrullingen av 2D-koder på egne merkevarer. Det første produktet med todimensjonale strekkoder (2D-kode) er nå å finne i NorgesGruppens kjeder.

Bakgrunnen for bruk av 2D-koder i dagligvarehandelen er et ønske om å inkludere holdbarhetsdato i strekkoden, som et tiltak for å senke matsvinnet. For å få dette til må man bruke todimensjonale strekkoder (2D-koder), som kan inneholde mer informasjon enn de tradisjonelle strekkodene.

Seniorrådgiver Terje Menkerud som har jobbet med innføring av 2D-koder i dagligvarehandelen siden 2014 sier følgende:

«Vi står foran ett paradigmeskifte når det gjelder krav til informasjon og data om produktene vi konsumerer. Selv om redusert matsvinn er den viktigste driveren for å bruke 2D koder i dag, vil det være en av mange muligheter i morgen. Jobben som så smått startet tilbake i 2014 er nå en realitet og informasjonskravet til den bevisste forbruker kan tilfredsstilles.»

Folkets kjøttdeig er det første produktet i dagligvarehandelen med 2D-kode som kan kan leses i butikkassen

GS1 sin ambisjon er at 2D-koder vil være implementert globalt og lesbart i alle butikkers systemer senest ved utgangen av 2027. Strekkoden vil likevel eksistere så lenge det er bruk for denne. I en overgangsfase vil tradisjonelle strekkoder og 2D-koder brukes sammen.

Mer informasjon i strekkoden gir mindre matsvinn

Ved å bruke en 2D-kode kan varens holdbarhet og batch lot nummer registreres i strekkoden, i tillegg til GTIN. Varen skannes når den mottas i butikkens varelager, ved påfylling i butikkhyllene og ved salg i kassen. Dermed får butikken et digitalt overblikk over varer i butikken, deres plassering og deres utløpsdato. Dette kan omsettes til konkrete tiltak som kan bidra til å redusere matsvinnet. Dette er delvis fordi butikken får informasjon om produktenes omsetning, som gjør det enklere å optimalisere innkjøpene. Men også fordi butikken får mulighet for å sette ned prisen på produktene som nærmer seg utløpsdato. Ved å inkludere batch lot nummer blir det enkelt å forhindre salg av tilbakekalte produkter.

Kombinert med standarden GS1 Digital Link blir det etter hvert mulig å enkelt dele produktinformasjon med forbrukere. Produktinformasjon fra den samme koden kan skannes av forbrukere med mobilen, samtidig som den kan brukes i kassen i butikk og i alle deler av logistikk-kjeden.

Ved å inkludere mer informasjon i strekkoden, vil dagligvarehandelen på en rask og enkel måte kunne bidra til å redusere matsvinnet både i butikk og hos forbruker.

Hva er 2d-koder?

2D-koder er todimensjonale symboler på emballasjen i variantene QR-koder og GS1 Datamatrix. Kodene kan inneholde mer informasjon enn de strekkodene vi har i dag. Dette gjør det mulig med mer effektiv kommunikasjon gjennom hele logistikkflyten og direkte med sluttbrukeren av produktet. I tillegg til mye, mye mer.

Målet er at det skal være mulig for forbrukeren å lese av informasjonen med sin mobiltelefon, i tillegg til at koden skal fungere til tradisjonell skanning i kassen. Dette er mulig ved å bruke GS1 sin standard, Digital Link, i en QR-kode. Dette gir merkevareeiere muligheten til å koble innholdet i strekkoden til webadresser med sanntidsoppdatert informasjon, som både forbrukere og alle deler av verdikjeden har tilgang til.
Med en enkel mobilskanning kan forbrukeren få detaljert produktinformasjon.

Er du interessert i å høre hvordan du kan komme i gang med 2D-koder på dine produkter?
Ta kontakt med oss!

Terje Menkerud

Seniorrådgiver Datafangst
91 80 64 99
tm@gs1.no