Møt en av våre partnere: UNISOT

UNISOT tilbyr sporbarhetsløsninger basert på public blockchain – et verktøy som gjør det mulig å dokumentere kvaliteten og bærekraften til et produkt.

Blockchain er en global tidsstemplet hovedbok. Akkurat som i et regnskap hvor du bokfører dine transaksjoner kan du ved hjelp av blockchain teknologi bokføre transaksjoner og relevant informasjon i en global digital hovedbok. I en slik hovedbok kan du aldri gå tilbake og viske ut eller endre noe for du gjør i stedet en ny transaksjon, for å rette feilen. På den måten har du en sikker revisjonslogg. Stephan Nilsson, administrerende direktør i UNISOT, forklarer at dette er den unike teknologien de bruker for å spore og bevise produktegenskaper.

– Public Blockchain er en global hovedbok som alle kan bruke. Med det gjør vi ikke bare en transaksjon, for til en transaksjon kan vi knytte ekstra informasjon. Noe som kan ha stor betydning for sporbarhet. Denne informasjonen er uforanderlig (immutable), noe som betyr at ingen kan manipulere informasjonen i en blockchain.

Fordelene når det kommer til sporbarhet er mange. Til en transaksjon kan det knyttes for eksempel temperatur, CO2 utslipp eller lokasjon. I en hverdag hvor opphav og nøyaktig informasjon om hvordan mat og andre varer har blitt behandlet og hva den inneholder er sporbarhetsløsningen basert på public blockchain en lovende mulighet. UNISOT kan derfor gjøre slikt som matforsyningskjeder sikrere gjennom å gi bedrifter et verktøy som bidrar til å bevise matens kvalitet.

Fra egg til sushirestauranten

Det begynte med pilotkunder i 2020. Sporing som beviser at fisken du spiser på sushirestauranten er det den utgir seg for å være. Fiskeegg, innhøsting, slakt og transport helt fram til tallerkenen på sushirestauranten spores i blockchain ved hjelp av IoT- og temperatursensorer forklarer Nilsson.

– Det her systemet gjør at alle aktører i verdikjeden har sine egne koblinger til public blockchain og kan publisere informasjon sikkert og kostnadseffektivt og ha full kontroll på den informasjonen som de deler.

Anders Askevold som har ansvar for sjømatnæringen i GS1 Norway påpeker at dette representerer store fordeler for både bedrifter og konsumenter. Han fremhever at sporing og sporbarhet får stadig større fokus i tråd med økende krav fra forbrukere og myndigheter og at GS1 systemet legger til rette for dette gjennom sine standarder for identifikasjon, datafangst og datadeling.

– At avsender og mottaker er i stand til å forstå dataene likt og at disse kan flyte så sømløst som mulig er en viktig forutsetning for effektiv samhandling i hele verdikjeden. Blockchain som teknologi bidrar til å sikre at dataene er uforanderlige og etterprøvbare, men uten et felles «språk» i bunnen, gir det ingen mening å bokføre en transaksjon, eller andre data for den del, i en blockchain. Derfor er samarbeidet mellom aktører som Unisot og GS1 viktig, forklarer han.

Informasjonen som deles blir tilgjengelig gjennom bruk av GS1 Digital Link. En unik QR kode plasseres på hver forbrukerpakning og med en resolver vil det bli mulig å peke den som skanner koden til ønsket informasjon, for eksempel sporingsinformasjon fra da fisken var et egg og til nåværende tidspunkt.

Dette bidrar til mer effektive verdikjeder. Nilsson hevder at mange forsyningskjeder i verden, spesielt mat, er preget av lav effektivitet (du kan lese en tekst vi har skrevet om emnet: Kan vi redde maten med 2D-koder?). Ved å muliggjøre bedre kommunikasjon mellom alle aktører bidrar public blockchain som UNISOT tilbyr til å effektivisere verdikjedene.

– Mye av dette effektivitetsproblemet brygger på at hver enkelt bedrift i dag sitter i sin egen informasjonsboble med lukkede datasiloer. Der er de veldig flinke og effektive med sine egne prosesser, men kommunikasjonen med andre bedrifter er lav. Da blir det ineffektivt. Det er her vi hjelper ved å gjøre dette globale datalaget tilgjengelig, som en ‘Universal Source Of Truth’, derav navnet UNISOT i form av den public blockchain som gjør dem i stand til å sikkert og kostnadseffektivt utveksle informasjon seg imellom.

Bidrar til inntektsgenerering

Ved å bruke blockchain protokollen med IPv6 protokollen tilbys ikke bare et globalt datalag, men det gjør det også mulig for bedrifter å tjene penger på sin egen informasjon. Nilson forklarer at aktørene kan sette en pris på informasjonen relatert til sine mikrotransaksjoner.

– De kan altså sette en pris på en enkelt temperatur, lokasjon eller vekt. Du kan ha en IoT sensor for temperatur også kan du betale til den sensoren og dermed kjøpe informasjon direkte fra den når det er interessant for deg å få den informasjonen.

Ikke bare bidrar det til nye inntektsstrømmer, men det gir også incentiver for å dele mere informasjon med andre. Den globale datahovedboken som public blockchain, representerer derfor en verdifull mulighet for alle fra små bønder og fiskere til store konsern. Nilsson påpeker at alt som trengs er en smarttelefon for å kunne genere og selge informasjon.

– Ved å tilby koblinger til dette sikre globale datalaget og muligheten til å skape ny inntektsgenerering med mikrotransaksjoner, tilbyr vi et helt unikt system for å hjelpe til med å gjøre globale forsyningskjeder mer effektive, øke sirkulariteten, redusere avfallet og være mer bærekraftig, avslutter han.