Tre urolige år har lært oss å leve i en omskiftelig verden

Min julehilsen i fjor og i forfjor var preget av korona og dens påvirkning på oss alle. I dag er det andre saker som berører oss både som privatpersoner, men også gjennom vår deltakelse i organisasjons- og næringsliv. Krig i Europa, ustabilt energimarked, skyhøy inflasjon og fortsatt hyppige renteøkninger viderefører mye av usikkerheten og ustabiliteten fra koronaårene – i tillegg registreres det vesentlig lavere fremtidstro på mange områder. De siste tre år har vi beveget oss fra den ene utfordringen til den andre – en viktig erfaring fra dette er at det har vært umulig å planlegge for flere av utfordringene vi har møtt. Du har kanskje hørt utsagnet «Culture eats strategy for breakfast». Det tenker jeg er veldig beskrivende for hva som er avgjørende for hvordan et selskap eller en organisasjon møter utfordringer. Det er samholdet, samarbeidet, kraften og energien som folka utløser sammen, som ofte er den faktoren som betyr mest når det gjelder å komme seg gjennom utfordringer og kriser. For som sagt… alt klarer vi ikke å planlegge for.

I GS1 Norway har vi forsterket organisasjonen på flere områder gjennom dette året. Vi har økt bemanningen på Medlemsservice – fordi vi skal bli enda bedre på å gi service til våre medlemmer. Vi har tilført flere ressurser til vårt Partnerprogram – fordi våre Partnere gjøre en viktig jobb i utbredelse og bruk av våre standarder. Vi har fått på plass en ansvarlig forretningsutvikler mot energi sektoren – fordi vi skal bidra til å digitalisere og dermed øke effektiviteten og verdiene som skapes der. Vi har også forsterket vår kommunikasjonsavdeling. Fordi det blir enda viktigere å nå ut til både våre over 7.000 medlemmer, men også andre aktører – hver eneste dag.  Våre nye kollegaer tilfører oss ny kompetanse og viktige erfaringer, og bidrar hver dag til å bygge en god kultur som skal gjøre oss sterkere i møte med kjente og ukjente utfordringer.

En av disse utfordringene er felles for oss alle og ble behandlet i november på FNs klimatoppmøte i Egypt – nemlig klodens klimaendringer og vår kamp for å holde 1,5 graders målet. Ett av EUs viktige tiltak i denne kampen er utvikling og innføring av konseptet Digitalt Produktpass. Formålet med digitalt produktpass er å gi forbrukere informasjon om produktenes påvirkning på miljø og klima gjennom produktets levetid, slik at vi som forbrukere kan ta bærekraftige valg. GS1 i Europa har definert innføringen av digitalt produktpass som et av våre viktigste strategiske områder å jobbe med. Dette er både fordi det er viktig at EU lykkes med dette, men også fordi GS1 sine standarder er utviklet for å identifisere, merke og dele data – akkurat det digitalt produktpass skal levere på. Vi vil informerer deg mer om dette fremover, hvor våre standarder for to-dimensjonale strekkoder (2D) og GS1 Digital Link (som gir muligheter for å hente data fra flere kilder, gjennom 2D koden) vil være sentralt.

Vi i GS1 Norway ser positivt frem til 2023 og vet vi vil være sentrale i mange pågående endringer innenfor de sektorer vi prioriterer sterkest. Jeg mener GS1 Norway er godt rigget for å være en viktig og aktiv bidragsyter, både for å effektivisere og for å nå bærekraftsmål. Ved å bygge bro mellom den fysiske og digitale verdenen bidrar vi til å forbedre forbrukeropplevelser og pasientsikkerhet – selv gjennom omskiftelige tider!

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og ett godt nytt år – samtidig som jeg sterkere enn noen gang, faktisk ønsker meg til jul – fred på jord!

Med vennlig julehilsen

Geir Paulsen
Adm. Dir.