Toppscore på datakvalitet

GS1 Norway får igjen toppscore på lisensdataene som leveres til GS1 Registry Platform.
– Vi er godt fornøyde med å få denne anerkjennelsen av håndteringen av masterdata, sier Egil Wist, Seniorrådgiver i GS1 Norway. Han peker på at det er viktig for å kunne ta i bruk det globale registeret med pålitelig produktinformasjon, Verified by GS1.

Unike, globale standarder er grunnleggende for at forbrukerne skal kunne være fortrolige med hva de kjøper.

Markedsplasser tilbyr millioner av produkter til forbrukere og milliarder av strekkoder skannes i fysiske butikker hver eneste dag. Til tross for den store mengden med tilgjengelige produktdata, er det fortsatt ikke mulig for en forhandler eller markedsplass å trygt bekrefte produktene de selger ved hjelp av et globalt register med pålitelig produktinformasjon. GS1 er løsningen på dette problemet. I dag bygges et globalt register for å bekrefte identifisering av produktdata kalt Verified by GS1.

Skaper tillit hos forbrukerne

Alle aktører taper på feil eller mangler i produktdata, spesielt forbrukerne. Verified by GS1 hjelper merkevareeiere, forhandlere og markedsplasser med å bygge tillit til forbrukerne gjennom pålitelige produktdata. Registeret bekrefter et produkts identitet gjennom en unike ID, GTIN. Eksempelvis vil Tolldirektoratet kunne sjekke produkter som skal fortolles opp mot dette registeret for å sikre seg at det er riktig produkt. Det samme vil markedsplasser som Amazon eller Miinto. Tilgangen til pålitelige produktdata vil skape trygge og fornøyde forbrukere fordi de vil kunne vite at varen er ekte.

Egil Wist forteller at Verified by GS1 er foreløpig kun tilgjengelig i noen få land, men at løsningen skal bli global.


«I løpet av 2022 skal vi lansere registeret i Norge også. Første skritt på veien er en løsning som heter Mine GTIN, som vi tar sikte på å tilby alle GS1 Norway’s medlemmer innen 2022.»

— Egil Wist, Seniorrådgiver i GS1 Norway

Mine GTIN gir deg som produkteier bedre kontroll over dine GTIN-nummer. Det er de færreste selskaper som har egne systemer for å sikre at man har full kontroll over gamle og nye GTIN-nummer. Med Mine GTIN vil du slippe å måtte tenke på excel-ark eller worddokumenter hvor GTIN-nummer er registrert.

– Vi må ha kvalitet på alle masterdataene som skal lastes opp til det globale registeret og derfor er det så viktig at vi, i likhet med mange andre GS1-land, får toppscore på kvaliteten på lisensdataene vi har lagt inn så langt. Vi er meget bevisste at datakvalitet er avgjørende, og det er gøy å se at vi får toppscore på arbeidet vi har gjort så langt, sier Egil Wist.