Sporbarhet og bærekraft for fisk og sjømat

Som forbrukere forventer vi trygg og næringsrik mat. Oppstår det problemer, forventer vi at alle aktørene i verdikjeden skal ha effektive systemer på plass, som muliggjør rask identifisering, sporing og tilbaketrekking av produktene.

Som en konsekvens av dette publiserte GS1 i fjor en veileder for sporbarhet av fisk og sjømat. Denne bygger opp under EU sine forordninger om sporbarhet for fisk og sjømat og er blitt utviklet for å hjelpe til med adopsjon av en entydig forretningspraksis. Dette bidrar til å trygge oss som forbrukere, til økt bærekraft og til sporbarhet i hele verdikjeden – helt ut til oss forbrukere.

Et bidrag i dette arbeidet er den nye standarden for merking av fisk og sjømat, som ble publisert av CEN tidligere i sommer. For å imøtekomme de nye kravene til sporbarhet, har GS1 etablert nye applikasjonsidentifikatorer (AI’er) i GS1 systemet. Disse skal bidra til å strukturere informasjonen i strekkoder, herunder f.eks.; fangstområde, fangstdato, fangstredskap og innfrysningsdato. Dette gjør at informasjonsbredden på fiskekasse-etikettene blir mye større og at dagens lineære GS1-128 strekkoder erstattes med en GS1 Datamatrix 2D-strekkode.

Vår nye standard – GS1 Digital Link – kobler det fysiske og det digitale og gjør det mulig å tilgjengeliggjøre all informasjon om produktet helt ut til forbruker.

I samarbeid med vår partner CodeIT AS, ønsker vi i GS1 Norway å bidra til økt kompetanse, knyttet til de muligheter som ligger i bruk av ny teknologi, åpne globale standarder og effektiv datautveksling. Gjennom en serie webinarer, setter vi søkelyset på hva som skal til og gir deg noen praktiske eksempler. Du kan se opptak av våre allerede avholdte webinarer:

Opptak fra webinar 23.06.2021

Opptak fra webinar 01.09.20