Sirkulær økonomi – en superviktig omstilling for GS1 Norway og våre medlemmer!

Kanskje til det kjedsommelige hører vi begrepet sirkulær økonomi, både i den ene og andre sammenheng. At vi må redusere vårt forbruk av naturressurser har vi alle fått med oss. Og at vi bør bruke klær, elektronikk og andre produkter lengre, eller reparere, blir vi også mer bevisst på. Men hvordan skal næringsliv, bedrifter og vi som forbrukere tilpasse oss en ny situasjon, basert på sirkulær økonomi?

GS1 standarder brukes allerede i sirkulære løsninger, hvor flaskepant ordningen kanskje er det beste og mest kjente eksempelet. På tilsvarende måte engasjerer vi oss i flere bransjer og varekategorier for å jobbe frem tilsvarende gode løsninger. Dette gjør vi sammen med mange av våre partnere, medlemmer og bransjeforeninger. I dette arbeidet gjøres det utvikling og innovasjon gjennom prosjekter og piloter, samtidig som det etableres nye samarbeidsforhold mellom aktører i verdisirkelen. Verdisirkelen er forresten en fantastisk flott betegnelse på denne nye økonomien som vi MÅ over til –   altså fra lineær til sirkulær. Så la oss alle begynne å snakke om Verdisirkel og heller legge død den gamle betegnelsen – verdikjede!

Det er noen premisser som må ligge til grunn for at en sirkulær økonomi skal fungere. Det viktigste er at alle aktører i Verdisirkelen erkjenne og akseptere at samarbeid er helt avgjørende. Ikke bare mellom deg og din leverandør og kunde, men også mellom aktører plassert på forskjellige plasser gjennom Verdisirkelen må det være aksept for samarbeid. Bare tenk hvor viktig det er for de som skal håndtere og gjenvinne emballasje, at emballasjeprodusenten har gjort tilgjengelig nødvendig informasjon om emballasjen. Hvilke materialer emballasjen består av og hvordan disse skal håndteres for riktig gjenvinning, er informasjon som brukes av andre, senere i Verdisirkelen.

Et annet premiss er enighet om å bruke åpne globale standarder. For at informasjonen skal flyte gjennom Verdisirkelen og være tilgjengelig for alle aktører, må det være et «felles språk» som de forskjellige digitale systemene kan forstå. GS1 sine standarder er det! Våre standarder brukes til å identifisere det som er nødvendig gjennom Verdisirkelen, enten det er produkter, objekter, aktører eller fysiske lokasjoner. I tillegg har GS1 standarder for utveksling av data mellom aktørene, slik at vare- og informasjonsflyten går sømløst. Etter hvert som informasjonsbredden vokser og vi klarer å bruke informasjonen på nye og bedre måter, er jeg sikker på at vi kontinuerlig vil ta nye skritt mot bedre og mer bærekraftige forretningsmodeller. Vi ser det allerede i dag, hvor vi er involvert i prosjekter innenfor både tekstil, byggevarer, dagligvare, sjømatnæringen og serveringsbransjen. Målsettingen er å utvikle sirkulære løsninger som utnytter produktene bedre, forlenger levetiden, finner nye bruksområder, og sikrer at forbruket av naturressurser reduseres.

GS1 Norway skal være en samarbeidsarena for innovasjon og utvikling av løsninger som bringer oss mot en bedre og mer bærekraftig verden. For det er vi som setter de globale standardene!

Ha en riktig god sommer😊

Geir Paulsen

Adm. Dir.