Fire nye styremedlemmer i GS1 Norway

-Det er gledelig å ha fått inn ny og viktig kompetanse i styret, sier styreleder Per Ola Drøpping. De nye styremedlemmene er Camilla Beck fra Norges Sjømatråd, Heidi Lyngstad fra Løvenskiold Handel, Mathilde Berg Lyngvær fra Fjordland AS og Anita Tunold fra Aleris Helse AS.

GS1 Norways oppgave er å bidra til at medlemmer på tvers av flere bransjer klarer å ta ut verdi gjennom økt bruk av standarder. Med nye styremedlemmer på tvers av ulike bransjer og med ulike fagkompetanser, styrkes GS1 Norways nærhet og forståelse av bransjenes behov og muligheter.

– I dagligvarehandelen har vi kommet svært langt i bruk av standarder, som en konsekvens av at strekkoden kom for over 50 år siden. En dagligvarehandel uten strekkoden er nær utenkelig. Vi bruker mange av GS1-standardene gjennom hele vår verdikjede for å bidra til trygghet og effektivitet. Dette potensialet skal vi bidra til at blir synliggjort for andre bransjer, og vi kan definitivt bidra til at bransjene selv kan ta ut verdier fra bruken av standarder forteller Drøpping.

Oversikt over styret i GS1 Norway finner du her.