Norsk Ombruk – gjør forbrukere til ombrukere!

Brukte produkter behøver ikke å kastes; Norsk Ombruk gjør dem like velfungerende som nye.

Norsk Ombruk jobber for å gjøre ombruk til en praktisk virkelighet. Ved å gi nytt liv til brukte produkter viser de hvordan ombruk hjelper mennesker, naturen, bedrifter og økonomien.

Siden 2013 har 85 000 produkter blitt til velfungerende produkter istedenfor avfall. Deres ansatte rengjør, reparerer og tester produktene før de igjen blir lagt ut for salg. Produktene kommer fra samarbeidspartnere som Elkjøp, IKEA og Oslo Kommune og selges i Norsk Ombruks egen butikk og nettbutikk eller hos samarbeidspartnere. Daglig leder i Norsk Ombruk, Jean René Skjelbred, forklarer at sirkulærøkonomi er viktig for dem.

– Vi jobber med å forlenge levetiden på nyttige produkter som ofte blir kastet. Vi tar ut avfallet, reparerer produktene og selger de videre. Denne sirkulariteten er vi opptatt av. Vi skal kunne ta vare på ressursene.

Det haster med å finne ut hvordan ressurser kan utnyttes bedre.

En rapport fra FN i 2019 viser til at det produseres 50 millioner tonn elektronisk avfall hvert år.1 Bare 20 % av dette blir formelt resirkulert. De resterende 80 % ender opp som avfall og forgifter jord og vann, en risiko for mat- og vannkilder, eller det blir uformelt resirkulert hvor arbeidere utsettes for farlige stoffer.

I det hele går også store verdier tapt. Mennesker og dyr utsettes for fare, arbeidsplasser uteblir og verdier blir urealisert.

En forbedring av hele systemet er derfor avgjørende. Ressurser kan ikke bare brukes og kastes, men må isteden verdsettes og ombrukes på en slik måte at det minimerer miljøpåvirkningen. Norsk Ombruk har funnet en mulig løsning som bygger på sirkulærøkonomi. En slik løsning begynner med en unik identifisering. Her kommer GS1 standarder inn.

Ordet forbruker lever farlig.

Byttet fra en proprietær løsning til GS1 standarder

Brukte hvitevarer kan være en uoversiktlig situasjon. Da Norsk Ombruk begynte fantes det heller ingen krav til hvordan hvitevarer skulle kontrolleres, derfor lagde de sitt eget system med oversikt over varer. Et unikt serienummer ble plassert på alle varer og koblet til relevant informasjon. Nå har de valgt å bli medlem av GS1 Norway og de kan dermed plassere GTIN (Global Trade Item Number) på sine varer. Seniorrådgiver for datafangst i GS1 Norway, Terje Menkerud, forklarer at dette bidrar til bedre informasjonsflyt.

– Ved å bruke GTIN, en global unik identifikator, trenger en produsent bare en enkelt identifikator for hvert produkt i stedet for ett proprietært nummer for hvert land eller marked de selger produktene sine.

Samarbeid med Elkjøp

Fram til nå har Norsk Ombruk solgt sine varer i sin egen nettbutikk i tillegg til egen butikk. Det vil nå endre seg. Norsk Ombruk og Elkjøp utvider nå samarbeidet slik at varene kan selges i Eljkjøps nettbutikk. Administrerende direktør i Elkjøp, Linda Frid Andresen, kommenterer i en pressemelding at de gleder seg til samarbeidet og siden de fleste av Norsk Ombruks varer allerede kommer fra Elkjøp ser de positivt på det styrkede samarbeidet.

– Dette vil føre til at flere av de produktene som kommer inn til oss som El-retur eller El-pant vil kunne få forlenget levetid.

Skjelbred er av en lignende oppfatning. Han mener dette kan synliggjøre et samarbeid med store aktører på en seriøs måte.

– Dette er et riktig og viktig steg med tanke på miljø og bærekraft. Norsk Ombruk ser på dette samarbeidet som en aksept fra Elkjøp på at vi gjennom mange år med å ha fokus på oppbyggingen av en seriøs bedrift har bygget opp et merkenavn og levert kvalitet. Elkjøp kan føle seg trygge på at dette er riktig, utdyper han.

Hvordan startet det hele?

Bedriften drives av Tommy Paulsen og hans sønn, Jean René Skjelbred. Førstnevnte fikk ideen etter å ha sett «en haug» med vaskemaskiner hope seg opp utenfor en elektronikkbutikk. Dette måtte det gjøres noe med og nettopp denne ideen modnet seg før han i 2013 fikk med seg sønnen. Skjelbred kommenterer at miljøfaktoren spilte en stor rolle og vissheten om at varestrømmen måtte være konstant for at dette kunne bli et levebrød.

– Da startet jobben med å lage avtaler med butikker og kommuner og vi endte opp med en meget trygg og god samarbeidspartner i Elkjøp. Vi rydder opp og holder orden på 17 butikker på sentrale Østlandet og dette danner grunnlaget for varene som har vært med å bygge opp lidenskapen de har for Norsk Ombruk.

Denne lidenskapen slår også ut i hverdagen. De ser på det å ha ansatte som et stort ansvar.

Derfor er det også viktig at de føler de er med på reisen. Vi har fokus på oppgaver, tilrettelegging for en strømlinja produksjon og en flow som virker i alle ledd. Vi har holdt det gående en stund og jobber hele tiden for å forbedre oss og føler dette er et konkurransefortrinn, avslutter han.

Kilde 1)

https://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf

Norsk Ombruk AS

Etablert i 2013 med hovedfokus på å forlenge levetiden til nyttige produkter.

 Samarbeider med elektronikk-kjeder, returselskaper og merkevareforhandlere.

Har som mål å hindre avfall, redusere CO2 og energi.

Norsk Ombruk har for øyeblikket størst fokus på hvitevarer.

Selger reparerte varer i butikk i Sandefjord med 2 års garanti.