Bli kjent med våre nye styremedlemmer

GS1 Norway har denne våren fått fire nye styremedlemmer, som skal være med på å styrke organisasjonen med kompetanse og erfaring fra næringene sjømat, dagligvare, helse og bygg. Styremedlemmene har også med seg verdifull erfaring fra bærekraft og ferskvareproduksjon, som er satsningsområder for GS1 Norway.

De nye styremedlemmene er Camilla Beck fra Norges Sjømatråd, Heidi Lyngstad fra Løvenskiold Handel, Mathilde Berg Lyngvær fra Fjordland AS og Anita Tunold fra Aleris Helse AS. Denne måneden har det nye styret, sammen med ledelsen i GS1 Norway, fått være med på studietur til London for å høre mer om GS1 og hvordan man samarbeider med de ulike bransjene. Her fikk styret bla lære om GS1 UKs kampanjer om matvaresikkerhet i dagligvarebransjen og hvordan GS1 jobber sammen med britisk helsevesen for å sikre bedre pasientsikkert.

– Vi har med Heidi, Camilla, Anita og Mathilde fått et solid kompetanseløft innen GS1 sine satsningsområder. Jeg håper at besøket ved vårt kontor i London har gitt en god innføring i GS1 for våre nye styremedlemmer. Vi har fått høre flere gode eksempler på prosjekter som har fungert godt, særlig innen dagligvare og helse, der GS1 har arbeidet tett med bransjene for å finne løsninger på nye krav til sporbarhet, forteller leder for GS1 Norway, Geir Paulsen.

Heidi Lyngstad er i dag Bærekraftssjef i Løvenskiold Handel der hun har ansvaret for miljø og dokumentasjon knyttet til varer som selges i MAXBO-systemet. Hun har over 20 års erfaring fra byggebransjen i ulike roller i hele verdikjeden og har solid erfaring med miljøoppfølging i byggebransjen. De siste 15 årene har hun jobbet med bærekraft.

– I de senere årene har jeg jobbet også mer og mer med ulike former for digitalisering, som jo er et av bærekraftens viktigste hjelpemidler. Jeg gleder meg til å både lære mer om og bidra til at vi tar i bruk GS1 sine standarder, kunnskap, nettverk og verktøy i større grad også i byggebransjen – og utnytter potensialet som ligger i denne teknologien til å skape muligheter for mer sirkulære og bærekraftige verdikjeder, sier Heidi Lyngstad.

Camilla Beck er Markedsdirektør i Norges sjømatråd. Hun har 25 års erfaring med forbrukermarkedsføring i Norge og internasjonalt, hvorav ti år med fokus på sjømat.

– Bærekraft, sirkularitet og digitalisering blir stadig viktigere i alle bransjer, og bærekraftsfokus har etter hvert blitt en «license to play». Bevissthet rundt bærekraftarbeidet og metodikken som legges til grunn, gir fortsatt gode muligheter for differensiering i markedet. Her spiller digitalisering en viktig rolle, med standarder og sporbarhet. Jeg ser frem til å lære mer om GS1 sine standarder og finne nye områder der dette kan utnyttes i sjømatnæringen, slik at konkurransekraften til norsk sjømat styrkes ytterligere. «Alle» er opptatt av hvor maten de spiser kommer fra, og ved å bruke GS1 sine løsninger kan vi hjelpe folk over hele verden til å velge norsk bærekraftig sjømat, forteller Camilla Beck.

Anita Tunold er Administrerende direktør i Aleris Helse, som er Norges største private helseforetak, med sykehus og medisinske sentre over hele landet. Anita har jobbet med helse i nærmere 20 år, men har også erfaring fra departementene og internasjonalt arbeid. Hun representerer en sektor  som GS1 setter stort fokus på. I Norge er GS1 standardene brukt både i forretningsmessige prosesser i helsesektoren, men også i flere kliniske prosesser der pasientsikkerhet er avgjørende.

– Jeg ser frem til å bli en del av GS1 Norway sitt styre – og lære mer om hvordan vi kan utnytte mulighetene som ligger i GS1-standardene og strekkoding også innen helse, forteller Tunold.

Mathilde Lyngvær er Logistikksjef i Fjordland og har 18 års logistikkerfaring med seg fra dagligvarebransjen. Mathilde kommer inn med verdifull kompetanse innen logistikk og ferskvare, et område der GS1 Norway ønsker å styrke sin kompetanse.

– Jeg ser frem til å bidra inn i det neste digitale sprang for GS1-standardene, som vil skape ytterligere verdi helt frem til forbruker og pasient. Det blir spennende å få nærmere innsikt i potensialet som ligger her og hvilke suksesshistorier som kan inspirere på tvers av bransjer – både når det gjelder informasjonsflyt, bærekraft og effektivitet, forteller Lyngvær.