Er du forberedt på kvantespranget det jobbes med i disse dager?

For 50 år siden ble den tradisjonelle strekkoden utviklet – og det er snart 50 år siden en pakke med Juicy Fruit ble skannet i kassa i et amerikansk supermarked. Dette var starten på strekkoden, omtalt av BBC som en av «de 50 tingene som skapte verdensøkonomien»! I dag pågår det en ny revolusjon innenfor dette området – med bakgrunn i mer opplyste og krevende forbrukere, samfunnets økte fokus på bærekraft og ressursforbruk, samt verdikjedens aktører sitt behov for mer informasjon – enklere, raskere og med høyere kvalitet!

Så hva er dette kvantespranget jeg peker på? Jo, det er overgangen til 2-dimensjonale (2D) strekkoder, den mest kjente er nok QR-koden.  Enda så kjedelig det kanskje høres ut, er standardisering noe av det som virkelig har skapt kvantesprang i utviklingen. Tenk bare på containeren, tastaturet, HTML, alfabetet, kredittkortet, og selvfølgelig – strekkoden! Den største fordelen med 2D koder er mengden med informasjon det er plass til. I dag jobber dagligvarebransjen gjennom flere arbeidsgrupper og initiativer med å bli enige om bruksområder, hvilken type 2D-kode som skal benyttes og hvordan denne skal plasseres på forpakningene. Et åpenbart område det må bli enighet om, er hvilken produktinformasjon bransjen og forbrukerne har mest nytte av å få inn i 2D koden. I dag er mye sentrert rundt utfordringen med mattrygghet og matsvinn. Derfor er data som produksjonsbatch og Lot, utløpsdato, vekt og størrelse, samt GTIN for unik identifisering av produktet, relevant informasjon.

Allerede i dag er det testet ut hvordan datoinformasjon i 2D koden kan redusere matsvinnet og resultater fra 2D bruk hos Woolworths i Australia viser opptil 40 % reduksjon av matsvinnet. Dette er fantastiske resultater. På samme måte har Meny kjeden i Norge testet ut bruk av dato i strekkoden med samme ambisjon om å redusere matsvinnet vesentlig – og med svært positive resultater.

Det er flere organisasjoner som er med å dytte på overgangen til 2D, slik som bl.a. Matvett og Skift. Samarbeidsorganet STAND spiller en helt avgjørende rolle. STAND bidrar til å utvikle, publisere og sikre en effektiv og riktig implementering av standarder, til stor verdi for hele dagligvarebransjen. I bunn og grunn er det dagligvarebransjens evne til å utvikle, beslutte og bruke felles standarder som har gjort bransjen særdeles effektiv og automatisert. Viljen og evnen til å samarbeide om felles utfordringer, har vært avgjørende for bransjens utvikling!

Samarbeid – Samarbeid – Samarbeid, sa Nina Solli ettertrykkelig fra scenen på Byggedagene 2022, som ble arrangert 22. juni. Som adm.dir. i Byggenæringens Landsforening er Nina krystallklar på at samarbeid er en forutsetning for at byggenæringen skal utvikle seg videre, gjøre seg mer attraktiv, samt klare å imøtekomme krav som stilles for å få en mer bærekraftig næring.

I GS1 sitt DNA er samarbeid solid etablert. Vi er med og utvikler sektorer og næringer sammen med aktørene i sektoren og næringen. Myndigheter, akademia, foreninger og løsningsleverandører er også viktige stakeholdere som er med å sette premissene for utviklingen som gjøres. Igjen vil viljen og evnen til å samarbeide om de store felles utfordringene, være helt avgjørende.

Byggebransjens etablering av BYGGSTAND er tuftet på dagligvarebransjens STAND. Ambisjonen er å etablere et bransjeutvalg som kontinuerlig jobber med forbedringer av vareflyten fra produsent til sluttkunde/bruker, gjennom bl.a. åpne standarder, gode produktdata og korrekt merking. For å forstå rekkevidden av å håndtere disse områdene enhetlig, anbefaler jeg å titte på denne filmen hvor GS1 Irland har deltatt i et prosjekt for å forenkle, forbedre og sikre forvaltning, drift og vedlikehold av sykehus, bl.a. ved bruk av 2D koder. GS1 Norway ser etableringen av BYGGSTAND som så viktig at vi aktivt deltar som prosjekteier i BYGGSTAND.

Et styre som viser vei og tar tak, og en sterkere organisasjon

På årets generalforsamling ble det valgt inn 4 nye styremedlemmer. De nye styremedlemmene styrker styrets kompetanse på bærekraft, sjømat, ferskvareproduksjon og sykehusdrift. Vi i GS1 Norway setter stor pris på at så sentrale og aktive fag- og ledelsespersoner ønsker å bidra inn i vårt arbeid med å redusere klimautslipp og ressursforbruk, forbedre vareflyten og produktinformasjonen, samt øke forbrukertilfredsheten og pasientsikkerheten i Norge.

Skal vi klare å levere på de ambisjoner og mål vi har satt i vår nye strategiplan, er det behov for en forsterkning av GS1 Norway. Vi tilfører ny kompetanse og mer kapasitet på områder som er strategisk viktig for å lykkes med vårt formål om å øke utbredelsen av GS1 standarder i Norge. Derfor fikk vi 1. juni tre nye kollegaer på plass, med Susanne Lavoll som ny kommunikasjonssjef, Aleksander Tangen på innholdsproduksjon og Dagfinn Melberg som Partneransvarlig. Alle 3 er sentrale kollegaer med spennende og variert erfaring, som vil gjøre sitt ytterste for å skape fornøyde medlemmer og partnere.

Vi er i en merkelig tid hvor 2,5 års koronapandemi er lagt bak oss og hvor uroligheter i Europa har skapt nye flyktningstrømmer, knapphet på mat- og energi, samtidig som verdensøkonomien generelt sett opplever høy inflasjon og kraftige renteøkninger. Til tross for disse utfordringene, håper jeg alle får en god sommer med tid til å søke og utforske andre saker enn det vi normalt gjør på jobben. Jeg er helt sikker på at dere i løpet av sommerferien kommer over 2D koder – Er det en QR kode må du skanne den med kamera på mobilen. Kanskje blir du overrasket over hvilken informasjon som dukker opp – og kanskje får du en god idé om hvordan din virksomhet selv kan dra fordel av 2D koder. I så fall er vi klare til å bistå slik at overgangen til 2D koder kan gjennomføres på riktig måte. Husk at det er samarbeid og standardisering som ofte skaper de største endringene.

Med vennlig sommerhilsen

Geir Paulsen
Adm. Dir.