EPCIS 2.0 – flaggskipstandarden oppdateres!

Synlighet i verdikjeden blir nå bedre. Hva, når, hvor, hvorfor og hvordan blir enklere og mer oversiktlig.

EPCIS 2.0 er den oppdaterte globale GS1 standarden som gjør det mulig for organisasjoner å dele informasjon om fysiske bevegelser og status til produkter gjennom en forsyningskjede fra produksjon til forbruker. Det er en åpen standard som lagrer og deler hendels- og lokasjonsdata og er det samme for forsyningskjeder som TCP/IP er for internett.

Forsyningskjeder er ofte avhengig av flere interessenter og datafangstpunkter før en vare når kunden. Hvis dataene som produseres er lett tilgjengelige og enkle å trekke ut kan det avdekke flaskehalser, optimalisere prosesser og ressursallokering samtidig som det kan gjøre forsyningskjeder og verdikjeden til en organisasjon raskere, rimeligere og tryggere.

– Standarden gjør det mulig for handelspartnere å dele informasjon om fysiske bevegelser og status for produkter som forflyttes i hele forsyningskjeden, fra bedrift til bedrift og til slutt til forbrukerne. Gjennom deling av standardiserte data, besvares spørsmål knyttet til hva (observert objekt), som er observert hvor (hvilken lokasjon), når (tidspunktet for observasjonen) hvorfor, (hvilken forretningsprosess, eks. sending) og nå hvordan, forklarer leder for innovasjon Anders Askevold.

Hva er forskjellen på EPCIS 1.2 og 2.0?

EPCIS 1.2 ble ratifisert i 2014 og ga et godt svar på hva, når, hvor, hvorfor og hvordan, men det var ikke kompatibelt med moderne skyteknologi. EPCIS 2.0 oppdateringen moderniserer standarden for skyen ved å erstatte teknologier som SOAP og XML med REST og JSON-LD. Den gir også støtte for GS1 Digital Link standarden som på en enkel måte gjør en myriade av data tilgjengelig for forbrukere.  

– EPCIS 2.0 er designet for å redusere hindringer for bedrifter og utviklere til å ta standarden i bruk. Tekniske muliggjørere som matcher tempoet innen datadeling og innovasjon er også inkludert. Den har også fått ytterligere en dimensjon hvordan, som brukes til å fange opp IoT-data (sensorinformasjon) fra og om hendelser, kommenterer Askevold.

Hvordan gir standarden en beskrivelse av den miljømessige konteksten for en hendelse. Dette betyr at aktører i forsyningskjeden kan fange informasjon fra sensorer gjennom verdikjeden. Tenk for eksempel på varer som er avhengig av en spesifikk temperatur som sjømat eller vaksiner.

– Gjennom å kunne avdekke om og evt. når en vare har hatt en uønsket hendelse, f.eks. vært utenfor akseptanseområdet for kjølekjeden, vært utsatt for støt, fukt eller lignende vil man kunne forenkle tilbakekalling av varer, som ikke er egnet for videre distribusjon og salg, poengterer Askevold.

Hvorfor bruke EPCIS 2.0?

EPCIS 2.0 er et felles webspråk for hendelser i forsyningskjeden og jo flere som snakker samme språk, jo bedre. Sporbarhet blir enklere å håndtere samtidig som det gir mulighet til å tilby kunder og andre aktører ekstra verdi gjennom for eksempel: tilgjengelighet, tilbakekalling, holdbarhet, avledninger og autentisitet.

Fordelene med EPCIS 2.0 kan illustreres slik: et produkt blir produsert, transporteres til en grossist deretter til en butikk før det blir solgt til kunden. Alle disse stegene genererer data om hva, når, hvor, hvorfor og hvordan. EPCIS 2.0 muliggjør en representasjon av disse stegene som hendelser serialisert i JSON format slik at alle aktører i forsyningskjeden kan bruke samme begreper; data kan da flyte sømløst. Dette bidrar til synlighet og muliggjør sporbarhet fra kunde til produsent.

– Ved å avdekke avviket så tidlig som mulig, vil det være mulig å iverksette korrigerende tiltak og på den måten minimere kostnaden. Gjennom logging av de øvrige dimensjonene (hva, hvor, når, hvorfor), vil man kunne avdekke hvem som hadde varen i sin varetekt på tidspunktet den uønskede hendelsen inntraff. Dette gjør det mulig å rette kostnaden dit den hører hjemme, samt evaluere om gjeldende prosesser og rutiner er tilstrekkelig gode for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden, konkluderer Askevold.