Digitale produktpass for mote- og tekstilbransjen

Lurer du på hva Digitale Produktpass (DPP) er og hva dette betyr for mote- og tekstilbransjen? GS1 har laget en oversikt over hva DPP er og hvordan bransjen kan forberede seg på de nye kravene.

Last ned vår guide:

Hva er digtale produktpass?

Tekstiler utgjør en stor belastning på klima og miljø gjennom hele livsløpet til varen fra produksjon til forbruk og avfallsbehandling. For at forbrukere og produsenter skal kunne ta de beste klima- og miljøvalgene, uten å være ekspert selv, er det behov for full sporbarhet i verdikjeden til et plagg og løsninger som forenkler og standardiserer denne informasjonen slik at den er lett tilgjengelig for forbrukeren. Dette er bakgrunnen for en ny lov om Digitale Produktpass (DPP) knyttet til hver enkelt vare som selges i EU. Den nye loven vil tre i kraft i løpet av få år og vil kreve at alle produkter (med unntak av matvarer, dyrefor og medisiner) skal ha et digitalt produktpass som deler bærekraft- og sporbarhetsdata gjennom hele produktets livssyklus.  

Arbeidet med å utrede både hva et produktpass skal inneholde av informasjon og hvordan det skal kommuniseres på en måte som er nyttig for forbrukerne er i gang. 

GS1 er involvert i flere europeiske prosjekter, som jobber med å utvikle prototyper for hvordan digitale produktpass kan se ut. GS1 sin rolle i prosjektene er å bidra med kunnskap og erfaring med bruk av standarder og hvordan man kan dele data gjennom produktets livssyklus.