Dagfinn Melberg – ny partneransvarlig

Kan du si litt om deg selv?

Har over tjue års erfaring med forretningsutvikling, lansering av digitale markedskonsepter og partnerstrategier. Har jobbet mye med bygging og utvikling av partnernettverk i mediebransjen hvor jeg har fokusert på tjenesteutvikling og konseptualisering. I min forrige stilling jobbet jeg som konsulent for et selskap som hjelper norske merkevarer og produsenter å lykkes på digitale markedsplasser internasjonalt og det var her jeg for første gang kom i kontakt med GS1 Norway og fikk øynene opp for åpne globale standarder. 

Hva gleder du deg mest til?

Jeg trives veldig godt med å jobbe med partnere og bygge gode relasjoner og engasjeres av å realisere mulighetene teknologi gir for å skape forretningsmessige resultater for selskaper og selskapers kunder.
I GS1 Norway får jeg muligheten til å lære nye bransjer og jeg gleder med til å ta del i digitaliseringen av disse. Åpne globale standarder bidrar ikke bare til effektive verdikjeder, men spiller også en avgjørende rolle i det stadig viktigere arbeidet med bærekraft og sirkulærøkonomi. Å få være en liten del av dette føles meningsfullt.  

Hvordan skal du bidra til å løfte GS1 Norway sine partnere?

Jeg ønsker å koordinere og tilrettelegge for at våre partnere kan nyte godt av den erfaringen og ekspertisen vi besitter, ikke bare i Norge, men i hele GS1’s globale nettverk.  

Vi i GS1 Norway kan tidlig gi våre partnere tilgang på informasjon om trender i markedet og krav fra myndigheter og andre kravstillere som kan bidra til at våre partnere får et konkurransefortrinn. 

Jeg ønsker å være tilgjengelig for å bidra til løsninger på små og store utfordringer for våre partnere.

Hvorfor bør noen bli partner med GS1 Norway?

GS1-standarder effektiviserer, fjerner flaskehalser og løser utfordringer knyttet til transparens i verdikjeden for våre partneres kunder. Vi sørger for at våre partnere besitter den nødvendige kompetansen gjennom møter, kurs og webinarer og er gjerne en sparringspartner. Vi har flere eksempler på at workshops med partneres ansatte og kunder har materialisert seg i konkrete prosjekter. 

Vårt GS1 Smart Centre showrom gir partnere mulighet til å visualisere tekniske løsninger og bruke installasjonene til demonstrasjoner til potensielle og eksisterende kunder. 

GS1 Norways omfattende nettverk kan gi gode forretningsmuligheter for våre partnere.