En av våre hovedpartnere, Kezzler, er med i en internasjonal arbeidsgruppe for Digitalt produktpass

Digitalt produktpass (DPP) blir en nøkkel i tiden fremover. Arbeidsgruppen skal jobbe frem en standard for håndtering av DPP.

Sirkulærøkonomi fordrer nytenkning knyttet til håndtering av produktdata og ressurser som i økende grad må beholdes gjennom resirkulering. Samtidig vil flere stakeholdere måtte bidra med produktdata utvikling og informasjonsdeling på tvers av verdikjeden.

Dette inviterer spørsmålet om hvordan det kan sikres globalt interoberabel, vedvarende produkt- og komponentidentifikasjon. Slik som sporing over hele den sirkulære produktlivssyklusen.

Arbeidsgruppen som Kezzler nå er en del av vil jobbe for å forstå og adressene disse kravene på kort sikt og vil gjennom sitt arbeid samle krav knyttet til det bredere omfang av sirkularitet fra alle sektorer og regioner.

Arbeidsgruppen består av aktører fra industri, teknologi og løsningsleverandører.

Fordeler for industrien

Målet med arbeidsgruppen er å legge et grunnlag for at GS1 systemet kan støtte industriens datadelings behov relatert til sirkularitet.

Kezzler forklarer at de ble med i gruppen fordi de mener det er viktig å være med på det som skjer i GS1 systemet.

– DPP er noe vi jobber med for flere kunder. Det kommer flere krav i tiden fremover som er relevant for våre kunder og sirkulærøkonomi og DPP er en nøkkel i dette arbeidet, forklare Espen Braathe i Kezzler.

På grunn av tidslinjen til EU’s DPP reguleringer vil den tidlige fasen til arbeidsgruppen fokusere på adaptering av GS1 systemet slik at industrien kan bruke det på en mer effektiv måte til å adressere disse reguleringene.

Målet er at industrien skal være i stand til å utnytte DPP på en måte som sikrer at den rette informasjonen er tilgjengelige for de riktige personene på de rette tidspunktene samtidig som det forbedrer sporbarheten til produkter gjennom hele verdikjeden.

I tiden fremover vil arbeidsgruppen også jobbe for å finne frem standarder som gjør det mulig for industrien, på en mer konsekvent og enklere måte, å generere verdi fra investeringer de gjør innen sirkularitetsinitiativer.