Alle trenger sporing

Alle trenger sporing, akkurat som alle trenger mobiltelefonen. – Sporing er infrastruktur som har en rolle i alle bransjer, sier Geir Vevle.

Han er IoT-direktør i RFID Solutions. – Vi er et sju år gammelt firma som driver med alle typer sporingsteknologi, ikke bare RFID, men hele tiden med unik ID og GS1-standarder involvert, sier han.

Det Stavanger- og Drammen-baserte firmaet merker alt fra barnehagebarn og rullestoler til søppelkasser og makrell. Hovedsaken er at det skal være unikt, det vil si at hver enkelt gjenstand har sitt eget nummer. – Vi leverer ikke etiketter til Zalo-flasker, forklarer Vevle.

Sport og søppel

Avfall i Halden er et eksempel. RFID-brikkene sørger for at det går an å registrere når og hvor hver enkelt avfallsbeholder i hele kommunen blir tømt.

– Teknologien som vi jobber med, er infrastruktur som kan brukes på veldig mange måter. Vi jobber ikke bare med helse, ikke bare med bygg og anlegg og ikke bare med andre industrispesifikke løsninger, sier Vevle.

Et annet eksempel er telleløsningene på lageret til Bergans og Sport Outlet. Der kan en pall eller to eller tre settes inn i et RFID-kammer. Så er det bare å lukke dørene, og 15–20 sekunder senere er alt på pallen telt opp uten at det har vært nødvendig å åpne en eneste eske.

Alle bransjer

– Det er en utrolig bredde på hva vi kan arbeide med. Sporingsteknologi er en infrastruktur, altså er den ikke bransjespesifikk. Det er på samme måte som mobiltelefoni: Teknologi som har en rolle i alle industrier, ifølge Geir Vevle.

På Sykehuset Sørlandet står RFID Solutions bak en løsning som sørger for at avfallet tømmes når det trengs. – Der har vi levert merkingen på beholderne og satt sammen brukergrensesnittet på mobiltelefonen som sykepleierne bruker for å bestille tømming og utplassering av en ny dunk, forteller han.

På rommene står det en GLN-kode på veggen – altså en kode som viser nøyaktig hvor du er og hvilket rom det er snakk om. Den som plasserer ut en søppeldunk, skanner GLN-koden og koden på søppeldunken slik at dunken er koblet til riktig rom.

Analyserer

– Så kommer sykepleieren, skanner QR-koden sin og trykker «bestill». Da får de som jobber med tømming, en SMS og en beskjed på dashbordet om at nå er det en dunk som må tømmes. Vi har laget det grensesnittet, og vi har laget løsningen statistikk til å følge med på driften, forklarer Vevle.

Programmeringen av slike løsninger er todelt, nemlig: Det som ligger bak QR-koden og får alt til å virke, men også programmeringen som sørger for det som trengs av analyser og statistikk.

– Vi kan ta hele løsningen, eller vi kan sende dataene videre til andre løsninger. For Norsk Lastbærer Pool har vi for eksempel løsningen som teller paller og kasser slik at NLP og NLPs kunder mottar data og har brukergrensesnitt som gir innsikt. I tilfellet Bergans er det en annen aktør som sitter med ERP og warehouse management (ressursplanlegging og lagerstyring), sier Vevle.

RFID Solutions bruker alltid standarder fra GS1. Kundene kommer fra alle bransjer: Sport Outlet, Aibel, AF Gruppen, Tine, Orkla, Helse Sør-Øst og Archer, blant mange andre.

Beregner fiskekvoter

– Havforskningsinstituttet og Mowi viser hvor stor bredden er. Når Havforskningsinstuttet reiser ut på tokt, fisker de makrell og sild, putter inn RFID-brikker og slipper dem ut igjen. Så har de lesepunkter på alle slakteriene langs kysten. Når en merket fisk passerer de lesepunktene, vet de hvor den er merket og hvor stor andel av den merkede fisken som faktisk er fanget, beskriver han.

Ut fra gjenfangsttallene går det an å fastsette nye fiskekvoter. Andelen som er merket, brukes for å beregne hvor mye fisk det er bærekraftig å ta opp