Møt en av våre partnere: ACT Logimark

Morten Mathiesen, daglig leder ACT Logimark AS

ACT Logimark er en totalleverandør av merke-, kontroll- og systemløsninger til industrien. Ved bruk av blant annet GS1-standardene skaper de smart merking som lønner seg for kundene.

ACT Logimark har mange forskjellige kunder. En produserer næringsmidler og har behov for kontroll på produktets merking, vekt og innhold (for eksempel at det ikke er fremmedlegemer i maten). En annen produserer elektroniske komponenter, vinduer eller andre byggevarer, og må merke disse i henhold til sertifiseringer og krav. En tredje er tømmerhugger eller støper svære betongelementer, og trenger en enkel måte å merke tømmer og betongelementer. Felles for dem alle, er at de trenger maskiner og software som løser deres behov.

For noen år siden trengte en av disse kundene det som kalles print and apply-maskiner (maskiner som printer og påfører etikett til produkt, emballasje eller pall). Kunden hadde behov for å holde kontroll på paller fra ni forskjellige palleteringslinjer og forespurte maskiner til hver enkelt linje. Markedssjef i ACT Logimark, Anne Tove Håveødegård, forklarer at de tok ikke lang tid før de fant ut at dette ville bli en omfattende og dyr løsning.

– Utgangspunktet var en forespørsel på ni pallemerkere, men ACTs prosjektleder forsto raskt at oppdraget kunne løses på en langt smartere måte.

Løsningen ble å ta i bruk RFID for å gi hver pall en egen identitet. Dette ble kombinert med ACTs software LogiFlow, som kommuniserer med kundens ERP-system og hardwaren ute i hallen.

Når tompaller ankommer hallen merkes de med en RFID-etikett før de settes ut ved linjene. LogiFlow har kontroll på hvilke paller som settes ved de enkelte linjene, og kan dermed styre videre internkontroll og logistikk alt etter hvilke produkter som er palletert.

– Med RFID-taggen holder kunden full kontroll på all logistikk og merking knyttet til pallen. Informasjon om innhold og videre behandling, som viklemønster når den skal plastes, ligger i taggen. Ettersom LogiFlow kommuniserer med kundens hardware, får de automatisk omstilling av maskiner og riktig viklemønster på plastingen.

For ACT Logimark er dette en gjenganger; innovative og praktiske løsninger kjennetegner bedriften som jobber for at deres produkter og tjenester skal bidra til å forbedre kundens prosesser. Den aktuelle løsningen ble en passiv RFID-tag, som betyr at taggen leses av når den passerer målingspunkter. Den brukes også i helsevesenet (les hvordan i denne saken: Sporing av medisinsk-teknisk utstyr kan gi bedre pasientbehandling) og bidro til at kunden fikk en lavere investeringskostnad og et bedre resultat.

Effektiviserer prosesser

Felles for alle ACT Logimark sine kunder er at de trenger maskiner og software som løser deres behov. Få av kundene er like og de krever derfor en evne til tilpasning.

Den nevnte næringsmiddelprodusenten fant en løsning gjennom en sjekkvekt med metalldetektor som bidrar til at alle varer har riktig vekt og er fri for metall. Tømmerhuggeren kjøpte en praktisk håndholdt blekkstråleskriver. Produsenten av elkomponenter gikk for merkelaser for å sikre varig merking.

Felles for alle løsningene er at de krever en evne til å forstå kundens virksomhet slik at de kan tilby den riktige løsningen. Håveødegård illustrerer dette med en kunde som for noen år siden hadde behov for å standardisere merkingen sin.

Kunden har flere sagbruk og er en stor kunde av etikettprintere og software. Hvert enkelt sagbruk merket pakkene med trevirke på litt forskjellige måter, og kunden ønsket på større grad av automatisering og standardisering i pakkelappsystemet for å redusere kostnader og risiko for feil.

I tillegg ville de nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i strekkodesystemer og datamatrix-koder, som elektronisk følgeseddel/pakkseddel. Det ble tatt en avgjørelse sentralt i selskapet om en standardisering av layout og innholdet på pakkelappene. De tok kontakt med oss og vi kom fram til at vår egenutviklede software Logiflow passet for kunden.

Det handlet om å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig, noe som var selve målet med prosessen, ifølge Håveødegård. Med ACT Logimark sin LogiFlow-løsning, redigeres og lagres standardlayoutene for forskjellige typer etiketter på en sentral server og repliseres automatisk derfra ut til de lokale serverne. Slik vet kunden at de alltid benytter den sist oppdaterte layouten ved utskrift. Hun understreker at prosessen har blitt effektivisert.

– Én person sentralt kan ved hjelp av softwaren lage layouter for alle. Operatørene på de enkelte sagbrukene trenger ikke lenger å bruke tid på dette siden prosessen gjør det for dem. Dermed kan de bruke tid på andre oppgaver. Det er en effektivisering og digitalisering av hele prosessen og det lønner seg for kunden.

Legger til rette for innovasjon med GS1 standarder

ACT Logimark sine løsninger gjør det mulig å innovere i fremtidige ledd. Ved hjelp av LogiFlow er brukeren i stand til å effektivisere prosesser som tidligere krevde flere avgjørelser på flere steder. I en bedrift hvor det finnes mange maskiner og alt må driftes manuelt vil ACT Logimark sine løsninger bidra til at oppgaver kan automatiseres.

En viktig faktor i disse løsningene er GS1-standardene. Dette er en av årsakene til at selskapet er en hovedpartner av GS1 Norway. Kundene deres har behov for og nytte seg av og å implementere GS1-standardene i sin verdikjede. Håveødegård understreker derfor betydningen av å ha omfattende kunnskap om disse standardene.

– Vi jobber med innovative løsninger og GS1 Norway sitter tett på utviklingen og «foredlingen» av standardene. Deres kunnskap innenfor spesifikk bransjemerking er svært god og vårt ønske er å bidra til at våre kunder får denne kunnskapen inn i sin virksomhet.

Sammen finner vi en bedre veg til løsninger, mener hun. Dette skjer fordi hovedpartneravtalen med GS1 Norway gjør det mulig for ACT Logimark å komme i kontakt med fageksperter på forskjellige områder. Dermed kan GS1 standardene implementeres i deres kunders virksomhet på en så sømløs måte som mulig.

– Vårt mål er å være førstevalget innen industriell merking, og da må vi kunne så mye som mulig om GS1-standardene. Hvis kundene våre ønsker å merke etter GS1 standarder så skal vi kunne bidra til det på best mulig måte. Gjennom en hovedpartneravtale med GS1 får vi input som ikke er mulig å få på andre måter, avslutter Håveødegård.