Søknad om abonnement på GS1 Validering

GS1 Norway har tegnet en avtale med dagligvarekjedene som medfører at avgift ved bruk av tjenesten er dekket av dem. For brukerne betyr det at tjenesten er gratis.

"*" indicates required fields

Kontaktperson*