Samarbeid med Norwegian Seafood Trust

GS1 standardene er selve fundamentet for NST sin sporingsløsning

Norwegian Seafood Trust (NST), Sjømatbedriftenes storsatsing på sporing, har etablert en ikke kommersiell samarbeidsavtale med GS1 Norway. Formålet er å bidra til å dokumentere at norsk sjømat faktisk er norsk og at den er trygg.

Norwegian Seafood Trust

GS1 standardene er selve fundamentet for NST sin sporingsløsning og muliggjør effektiv identifikasjon, fangst og deling av entydige og strukturerte data mellom aktørene i verdikjeden, på tvers av selskaper, bransjer og landegrenser.

For sjømatnæringen bidrar dette bl.a. til:

  • Sporing og sporbarhet – hvor kommer det fra og hvor skal det til
  • Transparens – tillit og trygghet
  • Interoperabilitet – systemer kan snakke med systemer
  • Autentisering – produktet er hva det utgir seg for å være
  • Dokumentasjon – merking og sertifikater
  • Effektive prosesser – økt automasjon og digitalisering
  • Effektiv samhandling – mellom alle aktørene i verdikjeden

I tillegg brukes GS1-systemet til å fange og dele hendelsesdata, som for eksempel hvor en forsendelse til enhver tid befinner seg, hvem som har ansvaret for den og hvilken temperatur den har og har hatt underveis i transporten. Delt i sanntid gjør dette det mulig å avdekke evt. avvik på et så tidlig tidspunkt som mulig og på den måten redusere de negative konsekvensene til et minimum. Bruken av hendelsesdata bidrar også til å avdekke hvor, når og hvem som forårsaket avviket, slik at korrigerende tiltak kan iverksettes og kostnaden for avviket plasseres der den hører hjemme.

Ved gjennom å skanne strekkoden på produktet, kan kunden få tilgang til relevante data som er fanget underveis i verdikjeden. På den måten kan f.eks. fiskens opprinnelse, framføringsmåte og ferskhet dokumenteres. Disse dataene er også nøkkelen til sporbarheten som trengs for å innfri myndighetenes krav til sporbarhet og samtidig øke verdien av norsk sjømat, både for kundene og produsentene.

Norwegian Seafood Trust og GS1 Norway

Se hvordan Norwegian Seafood Trust benytter GS1 standardene i sin sporbarhetsløsning.

Ønsker du å lese mer om samarbeidet?

Kontaktperson innen fiskeri og havbruksnæringen

Anders Askevold

Leder GS1 Smart Centre og Partner Program
Seniorrådgiver

922 49 361

aa@gs1.no