Registrering av utenlandsk GLN

Norsk:
Det er ikke lenger et krav om at dere registrerer deres GLN hos GS1 Norway.

For å benytte deres GLN, vennligst ta kontakt med den aktøren hvor GLN skal brukes. De vil da kunne ordne registreringen direkte hos seg.

Denne endringen innebærer en forenkling av prosessen for dere, da dere slipper å gå gjennom et mellomledd for å registrere deres GLN.

English:
GLN registration with GS1 Norway is no longer required.

To use your GLN, please contact the entity where the GLN will be used. They will then be able to arrange the registration directly with us.

This change simplifies the process for you, as you no longer need to go through an intermediary to register your GLN.