Hva gjør vi?

Vi hjelper deg med implementering av GS1-systemet og forbedring av forretningsprosessene

Mulighetene knyttet til GS1-systemet er mange

Vi hjelper både enkeltbedrifter og bransjer med å identifisere og analysere mulighetene. Enten det er et innovasjonsprosjekt i bransjesamarbeid eller det er utarbeidelse av business case for en enkeltaktør har vi kompetanse.

Vi har lang erfaring innen utvikling av guider, dokumentasjon og retningslinjer for hvordan globale standarder skal brukes innen varehandelsverdikjeden – noe vi mener er avgjørende for suksess. Innen flere av varehandelsbransjene har vi ledet og deltatt i prosjekter knyttet til testing, pilotering og utvikling.

For å hente ut nytten er det avgjørende med suksessfull implementering. For å få hele verdikjeden din til å snakke samme språk, er det avgjørende at alle aktører og ledd har god forståelse for hvordan nytten skal tas ut. Vi skreddersyr kompetansetiltak og vi hjelper deg med kravspesifikasjon ovenfor dine systemleverandører og samarbeidspartnere.

Både for bransjer og enkeltbedrifter kan det være nyttig å kartlegge om alle effektene knyttet til implementeringen av globale standarder tas ut. Tidligere analyser har avdekket betydelig potensial. Vi kan hjelpe deg å se på hvor mye mer du kan tjene ved å utnytte GS1-systemet til det fulle.

GS1 gjør din vare- og informasjonsflyt enklere, raskere og sikrere

Effektivisering

Alle aktørene i varehandelsverdikjeden har et konstant press på seg for å gjøre mer for mindre. Kutte kostander, forbedre ledetider, automatisere og effektivisere logistikkprosessene er viktig for å være konkurransedyktig nå og i fremtiden. De som er best i klassen til å utnytte GS1-systemet tar ut en besparelse i form av flere prosentpoeng økning i bunnlinjen.

Fornyelse og innovasjon
De bedrifter som kontinuerlig klarer å fornye seg vil være de mest konkurransedyktige på lang sikt. Fornyelse og innovasjon er svært viktig, og handler om mer enn nye produkter. Faktisk kan prosessinnovasjon være en mer lønnsom investering. Hvem skulle tro at strekkoder, RFID-brikker, identifikasjon, elektroniske meldinger etc. kan være kilden til fornyelse og innovasjon?

Økt kvalitet og sikkerhet
Både innføring av elektronisk forretningsdrift og kravene til sporbarhet fører til et økt fokus og behov for presisjon og kvalitet i samhandelen mellom aktørene i varehandelsverdikjeden. For å få full nytte av track-and-trace systemer er det avgjørende at aktørene i varehandelsverdikjeden snakker samme språk – og det er her GS1-systemet er viktig.

Økt salg
I en bransje som varehandel er volum avgjørende for lønnsomhet. Dermed er det viktig både å beholde eksisterende kunder og skaffe seg nye. Kundetilfredshet og lojalitet kombinert med ekspansjon i nye markeder er en vinnerstrategi. La oss vise deg hvordan utnyttelse av globale standarder kan åpne nye markeder og øke din bedrifts kundetilfredshet.