Torheim Gard – gårdsbruk på lag med naturen og økonomien

Gården som satser på regenerativt jordbruk viser at bærekraft ikke bare er best for miljøet, men også økonomien. GS1 standarder er en av byggeklossene.

I 2019 tok Mark og Nina Watkins over gården i Stryn. Da var det over ti år siden gården hadde opplevd aktiv gårdsdrift. I løpet av tre år har de bygget opp en bærekraft sauebestand og utviklet en hage med i underkant av 50 vekster. Men de har ingen planer om å si seg fornøyde. Utviklingen har vært både enkel og nok så vanskelig.

– Det har vært en god del arbeid. Vi har måtte pleie beitemark, skog og bygninger. Men gården ligger på en god plass med mye potensiale, forteller Mark Watkins.

De utnytter dette potensialet med regenerativt jordbruk. Kort forklart betyr det at de gjør jorda og naturen bedre gjennom sitt arbeid. For Mark og Nina handler dette om å gi noe tilbake til naturen de er så glad i. De forklarer at regenerativt jordbruk består av systemer som bidrar til at de kan drive gården slik de ønsker både med tanke på naturen og økonomien. De argumenterer for at regenerativt ikke bare passer inn økonomisk sett, men faktisk er det beste valget.

– Du er nødt til å være bevist på at dette er en bedrift. Vi kan ikke bare gi bort alle grønnsakene våre, vi må faktisk tjene penger for å kunne fortsette å gi tilbake til naturen. Men naturen må også være dyrkbar i tiden framover. Derfor er regenerativt det beste alternativet og vi ser at kvaliteten er absolutt konkurransedyktig, forklarer Mark.

Torheim Gard står for regenerativt jordbruk. Foto: privat.

Helhetlig tenking i grunnen

På spørsmål om hvordan de klarer å gi tilbake til naturen samtidig som bedriften gjør det bra viser de til hollistic management, som er et verktøy for å vektlegge forskjellige faktorer i en avgjørelsesprosess. Riktige avgjørelser fører til gode resultater og hollistic management er en bidragsyter til dette. Mark illustrerer med investering i en bygning eller et redskap.

Hvis du skal gjøre en slik investering, hvordan skal du gå frem? Innen hollistic management er det tre ting du skal gi vekt til: økonomi, økologi og samfunn. Alle henger sammen, vi kan ikke fortsette hvis vi ikke tjene penger, men vi kan heller ikke fortsette om vi ikke behandler naturen godt. Og tar vi ikke hensyn til samfunnet så vil kundene våres se andre steder, klargjør han.

Når du driver en bedrift, må du tenke på flere ting. Mark påpeker nyttigheten av en slik allsidighet og argumenterer for at det nytter ikke å bare tenke på idealisme eller økonomi. Alt henger sammen og allsidighet kan gjøre bransjen bærekraftig.

– Jordbruk er tross alt matproduksjon, det er en industri og all industri er avhengig av å tenke på kostnader, kunder, tidsbruk og så videre. Først da kan du tilby produkter som kunder ønsker å betale for og som bidrar til at du kan tjene penger, kommenterer Mark.

Foto: Torheim Gard

Merkevaren Torheim Gard

De står for et levende landskap ved gården. For Torheim gard betyr dette liv i alle retninger. De forteller at både over og under bakken skal det være liv, i hagen skal det være en levende jordkultur og det samme gjelder engene. Samtidig skal det være lys i hus og fjøs.

– Vi ønsker og bidra til en levende natur og samfunn. Det er viktig for oss. Når folk kjøper fra oss så bidrar de rett og slett til å holde liv i naturen, opplyser de.

Foto: Torheim Gard

Grønnsakene er grønnere enn de fleste!

Grønnsakene på Torheim gard er robuste og med grunn, forteller Mark. De driver sin grønnsaksdrift etter markedshageprinsippet, som vil si at de bruker et lite areal, stor diversitet og oftest solgt til privatkunder (det siste punktet vil muligens ikke være like fremtredende i fremtiden påpeker de). Grønnsakene er helt uten kjemiske hjelpemidler, står ikke i et beskyttet område og baserer seg kun på det naturen tilbyr.

– Vår grønnsaksdrift er litt uvanlig i norsk sammenheng hvor det er vanlig å drive dekar vis, altså x antall dekar av en grønnsak. Vi har i underkant av 50 vekster på et dekar og dette sender oss litt tilbake til regenerativt landbruk med tanke på at vi produserer mye mat på en liten plass og uten bruk av kjemiske hjelpemidler, forklarer Mark.

Mark og Nina Watkins selger grønnsakene sine ved eget utsalg, men vil også fra nå selge gjennom dagligvare. Foto: privat.

Lam på Torheim Gard

Sauene våre er egentlig det mest bærekraftige vi har på gården, forteller Mark. Dyrene spiser rett fra gårdens ressursgrunnlag og sett bort i fra veterinærbehandling så kan flokken driftes og fornyes uten ekstern hjelp. I diskusjonen om hva som er bærekraftig mat argumenterer Mark at lammekjøtt produsert etter en slik metode er minst like bærekraftig som plantebasert kjøtt. Sauene trenger ikke noe mer enn det de allerede har på gården.

Beitedyr øker biodiversitet i naturlandskapet. Hvis beitedyrene forsvinner så vil jo naturen, naturligvis, lide. Beitedyr er en måte å beskytte naturen, kan vi si.

Mark med sauen Arnold. Foto: privat.
Foto: Torheim Gard

Hvordan bruker dere GS1 standarder?

Vi ble medlem i GS1 for å sikre at vår bedrift snakker det samme språk som større aktørene i handel som Bama, samtidig som det gir oss en plattform hvor vi kan enkelt bygge på mens vår virksomhet utvider seg, forklarer Mark og Nina.

Foto: Torheim Gard

Hva er regenerativt jordbruk?

Betyr å muliggjøre høyeste tenkelige vitalitet i økosystemene, samtidig som menneskelige behov tilfredsstilles effektivt.