Spilka Building Solutions lager en bærekraftig fasade

Spilka Building Solutions utnytter GTIN til å koble relevant informasjon til sine produkter. Dermed ligger forholdene til rette for en bærekraftig byggeprosess. Fasadeproduktet Fixade er et godt eksempel.

En lang historie med innovative løsninger karakteriserer bedriften på Sunnmøre. En brann på slutten av 40-tallet endret produksjonen fra barnevogner til møbelkomponenter. I 1959 kom oppfinnelsen av det som ble kjent som “husmorsvinduet” eller “toppsvingvinduet”. Dette vindusbeslaget gjorde det mulig å vende vinduet med utsiden inn, uten at vinduet kom inn i rommet. Denne funksjonen forenklet renholdet av vinduene betraktelig, og sørget for en enorm vekst for Spilka.

Spol frem til 2021 og vi blir vitne til det siste steget i Spilka sin industrielle utvikling: Fixade – et fasadesystem med 60-års garanti. Produktsjef i Spilka, Haakon Fivelstad, fremhever vekten de legger på bærekraft som en driver for deres innovative løsninger.

– Vi jobber for å være industriledende når det kommer til bærekraft.
Det krever innovative løsninger ved alle steg i vår utvikling.
Vi vil at våre produkter skal bestå av mest mulig resirkulerte materialer, ha lang levetid, være gjenbrukbare og til slutt resirkulerbare. Fra øyeblikket vi utvikler et produkt til det når enden av sin livssyklus, så tenker vi hele tiden på hvordan vi kan utnytte ressursene det representerer, forklarer han. 

Haakon Fivelstad, Spilka

Fixade er et bærekraftig valg

Fixade er alt Spilka står for i et produkt; det tilbyr en løsning som tar hensyn til montøren, forbrukeren og miljøet. Det er et klipssystem med stålskinner som monteres enkelt, raskt og med stor nøyaktighet. Stålskinnene som har korrosjonsklasse C5 er galvanisert med Magnelis og klipsene er laget av rustfritt fjærstål som blir pulverlakkert.
Halveringen av montasjetiden skyldes et enkelt system som monteres med selvutviklede montasjeverktøy. De horisontale skinnene skrues direkte på vindsperren, og de vertikale klikkes enkelt på plass mellom horisontalskinnene. Magien i systemet gjør at du fristiller deg fra å skjøte fasadeplater hvor du har stenderverk. Du plasserer klipsene for hver c/c 300 millimeter i horisontalskinnene og legger så fasadeplaten opp i disse. Klipsene er som nevnt laget i fjærstål som i motsetning til en skrue lar platen bevege seg fritt ved termisk utvidelse. Imellom platene festes fugeprofiler som er elastiske og kan bevege seg sammen med resten av systemet.
Summen av dette gir en god klimaskjerm som har samme tetthet som liggende dobbelfalset kledning, samtidig som den ivaretar den gode luftingen. Fivelstad viser til at systemet har mange fordeler.

– Potensialet ligger til stede for minimalt med avfall fra byggeplassen. Systemet er bygd opp på en slik måte at det gir stor frihet i skjøting av plater. Dette bidrar til en større utnyttelsesgrad på fasadeplatene og eventuelt overskudds materiale kan returneres til oss, poengterer han.

Den reduserte monteringstiden er også en stor fordel, fremhever han. Det selvutviklede montasjeverktøyet avlaster montøren og Fivelstad poengterer at man legger presisjonen i systemet.

– Verktøyet bidrar til at du fristiller en montør, de får rett og slett en «ekstra» hånd. Du bruker montasjeverktøyet til å holde skinnene på plass, samtidig som det passer på at du sikrer riktig avstand både i horisontal og vertikal retning, poengterer han. 

 

GTIN bidrar til at forbrukere kan ta et bærekraftig valg  

Alt materialet som brukes bidrar til at Fixade blir et bærekraftig valg. Bruken av resirkulerbart stål fører til lavere uttak av naturressurser og dermed lavere miljøfotavtrykk. Det resirkulerbare stålet bidrar til lavere CO2 utslipp og den multiresirkulerbare egenskapen til stål fører til at stålet, i prinsippet, kan brukes igjen og igjen til det uendelige. Fivelstad påpeker at systemets oppbygging har en sirkulær effekt.

– Du trenger ikke bore hull i fasadeplatene for innfestning. Dette muliggjør ombruk, og så lenge monteringen gjøres på en skånsom måte så kan også skinnene og klipsene gjenbrukes. Alt materiale, inkludert fugingen kan også resirkuleres, så dette er et bærekraftig valg, konkluderer han.

Med GTIN knyttet til Fixade har forbrukere tilgang til denne informasjonen gjennom NOBB databasen. Spilka Building Solutions bruker i dag GS1 foretaksprefiks til å generere GTIN til sine produkter. GTIN er et unikt nummer for hvert produkt de har som omsettes i handelen. Fivelstad påpeker at det er en fordel med GTIN da en får sporbarhet og når Fixade eventuelt demonteres vet du hvilken versjon, dokumentasjon og opprinnelse produktet har. Leder for bygg, anlegg og eiendom i GS1 Norway, Knut Mathisen, forklarer fordelen med GTIN slik.

– Med GTIN sikrer Spilka at produkt identifikatoren kan brukes gjennom hele verdikjeden. Dette gir verdi fordi man sikrer entydig logistikk informasjon I tillegg til at man oppnår sporbarhet fordi den er unik. Da får man et lavere fotavtrykk på miljøsiden og gjør gjenbruk enklere.

– Etablert i 1933

– 75 ansatte

– Lokalisert på Emblem utenfor Ålesund

– Utviklet H-vinduet (Husmorvinduet) på 60-tallet,
Norges mest solgte vindu gjennom tidene

– Hovedmarkedet er Skandinavia, men Spilka har
kunder i 20 land