Sjy Seaweed – den smarte matprodusenten

De satser på å gjøre smart mat til et bærekraftig alternativ. Med GS1 standarder når de et større marked.

Sjy Seaweed kommer fra et ønske om å bidra til en mer bærekraftig utvikling av sjømatnæringen. Havbruk av norsk tare bidrar til grønne arbeidsplasser, en bærekraftig matproduksjon og det styrker biologisk mangfold. Men, gründerne bak prosjektet med Leonore Olsen i spissen innså tidlig at de ikke bare kunne produsere tare. En «baklengs» forsyningskjede ga dem ideen. I Norge produseres det allerede tare av høy kvalitet og skulle de virkelig bidra trengtes det et produkt som kunne gå rett ut i markedet.

– Hvis vi skulle bidra til å realisere tare som ny havbruksnæring så måtte vi begynne i andre enden av forsyningskjeden. Vi måtte lage et produkt for forbrukeren som også var lett å like og lett å forstå forklarer hun.

Chips med tare ble resultatet.

Leonore Olsen, Sjy Seaweed. Foto: Zenteno Visuals

Gikk bakover i forsyningskjeden

Det naturlige ville vært å bli tarebønder, forklarer Olsen. Da ville de plantet tare, høstet det og gjort det om til for eksempel mel. Men, det skjedde ikke. De manglet nettverk og marked til å være sikre på en forretningsmodell med tare som råstoff. De stilte seg derfor spørsmålet hva slags produkter har vi forutsetninger for å lage?

– Vi skjønte at det ikke kom til å gå. En forretningsmodell med råstoff av tare som sluttprodukt ville ikke gå noe bedre for oss enn andre. Vi innså derfor at klar-til-konsum produkter var stedet å begynne og deretter kunne vi jobbe oss bakover i verdikjeden, klargjør hun.

Forutsetningene lå til stede for et blandingsprodukt med 8 og 10 % tare. For dette har de bygget en prosesseringslinje hvor taren blandes med andre ingredienser (se faktaboks). Chipsen har en merkbar taresmak og du kan kjenne lukten av havet, men sammen med de andre ingrediensene er det et produkt du vil kjenne igjen.

– Det er et format som folk forstår, vi slipper å forklare dem hvordan de skal bruke det, poengterer hun.

Chipsen er også glutenfri, inneholder ingen fargestoffer, sukker er ikke tilsatt og den «bærer» preg av bærekraft. Tare chips kan produseres uten bruk av ferskvann, landareal, gjødsler eller kjemikaler. Det lever kun på sollys og næringsstoffene i havet.

– Vi merker at folk er opptatt av bærekraftsfaktoren. Så det at chipsen inneholder minimalt med salt og fett sammenliknet med lignende produkter og er produsert på en bærekraftig måte er viktig for folk, illustrerer hun.

Chipsen har en merkbar taresmak og du kjenner lukten av havet, men takket være andre ingredienser er det smak du kjenner igjen. Foto: Zenteno Visuals.

Respekt for «Sjy»

Sjy Seaweed er lokalisert på Kvarøy, en øy på Helgelandskysten i Nordland. «Sjy» er det lokale navnet på havet. Olsen forklarer at den lokale tilhørigheten har vært en stor motivasjon.

– Vi har hatt lyst til å bidra til en ny havbruksnæring og lokale arbeidsplasser, det var utgangspunktet, understreker hun.

Verdiene Sjy Seaweed jobber etter bærer også preg av dette. Det å ha respekt for «sjyen» og dette økosystemet har stor betydning. Dette har ført til at de har gjort valg, blant annet i sin forretningsmodell, som kanskje ikke alle ville gjort.

– Vi har hatt et ønske om å gjøre ting som har en positiv påvirkning på sjyen. Dette har bidratt til at vi noen ganger har valgt bærekraft og naturen over det å tjene «mer» penger. Vi tar bærekraft seriøst, argumenterer hun.

Bidraget deres består av å kjøpe tare som er produsert i havbruk (se faktaboks). Med dette påvirker de ikke den ville tarebestanden. Olsen er fornøyd og påpeker at dette henger sammen med valget de gjorde i startfasen.

– Produktene vi lager kan kjøpes, dermed går fordelene som vi bidrar til i produksjonen rett ut til folk, avslutter hun. 

Tare blir sådd om høsten og høstet på våren. Det kan sammenliknes med hvordan en bonde drifter en kornåker. Foto: Zenteno Visuals.
Foto: Zenteno Visuals.

Hvordan bruker Sjy GS1 standarder? 

Sjy Seaweed bruker GS1 Foretaksprefiks 9-sifret.

Identifiserer den som har merket produktene. Det etterfølges av et 3-sifret løpenummer og et kontrollnummer. Sammen utgjør dette et 13-sifret GTIN som identifiserer produktene som Sjy Seaweed tilbyr.

– Vi ønsker en gjennomført distribusjon og dermed levere til dagligvarekjedene og da er det GS1 standardene som gjelder, kommenterer Olsen.  

Foto: Zenteno Visuals.

Hvordan høstes tare?

Det finnes i hovedsak tre måter å høste tare:

Havbruk

Tare som dyrkes i godkjente arealer blir sådd ut om høsten og høstet på våren. Dette kan sammenliknes med hvordan en bonde drifter en kornåker.

Industriell taretråling  

Norge er nest størst på verdensbasis i å tråle villtare med et årlig uttak av 150.000 tonn tare. Stortare høstes ved bruk av trål fra båt.

Høsting av tare for hånd 

Høsting av tare ved bruk av flo og fjære. Produsentene høster kun en liten mengde for hånd, registrerer uttaket og sørger for gjenvekst. Kan sammenlignes med å plukke bær i skogen.

Hva er chips av tare?

Det er snacks laget på samme måte som annen ekstruderte produkter. Tare, mais og potet utsettes for trykk og varme og «poffer» som popcorn.