Made for Movement – beveger sine brukere

Et selskap som dekker et livsviktig behov. GS1-standarder sikrer at grunnleggende krav til sikkerhet og ytelse er oppfylt.

Made for Movement lager utstyr som legger til rette for større grad av fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse. Begrenset fysisk kapasitet og mobilitet kan påvirke livskvaliteten, og Made for Movement jobber for fjerne denne begrensningen. Head of Marketing i Made for Movement, Trine Roald beskriver dem som et innovativt miljø med et stort ønske om å hjelpe de som trenger det.

– Vi har funnet oss en nisje der vi tilrettelegger for personer med omfattende bevegelseshemming. De får en mulighet til å komme seg opp og bevege seg. De får en mulighet til å erstatte stillesitting med aktivitet, og det er en stor motivasjon for oss, kommenterer hun.

– Vi jobber for brukerne

Made for Movement ble grunnlagt av Ånund Olsen og Erik Vegge i 1995. Førstnevnte vant den TV2-sendte talentkonkurransen for gründere og oppfinnere «Skaperen», i 2008. Programmet ble bygget opp rundt hvem som hadde den beste ideen, og Olsen vant med «Innowalk», et hjelpemiddel for dynamisk stående (se faktaboks). Roald forklarer at selskapet fortsatt bærer med seg gründerånden som grunnla det hele.

– Det er en kultur i selskapet som legger til rette for innovasjon. Det er en vilje til å finne løsninger. Nye løsninger som løser problemer, beskriver hun.

Gründerånden til Made for Movement er tydelige på flere flater. Hvert år bruker de cirka 8 % av omsetningen på forskning og utvikling, Roald beskriver arbeidet som både kreativt og innovativt. De nyttiggjør seg av de samarbeidsmulighetene som oppstår, enten det er et sykehus eller brukeren selv så tar de til seg verdifull input før de finner en ny løsning.

– Vi har veldig god kontakt ut mot brukeren og miljøet rundt dem som bruker produktene våre. Vi har noen produkter som er nok så kompliserte fordi de dekker komplekse behov. Kontakt med brukeren er derfor helt nødvendig slik at vi kan skreddersy løsningene, forklarer hun.

De jobber for å finne skreddersydde løsninger til de individuelle behovene som brukerne har. Noen kan være født med Cerebral parese (CP) eller en annen nevrologisk sykdom eller kanskje har de fått Multippel sklerose (MS) eller en annen muskelsykdom som gjør at evnen til å gå reduseres.

– I slike situasjoner er behovene mange. Det at vi dekker et behov som er så viktig for brukernes livskvalitet er en god grunn til å gå på jobb, forklarer Roald.  

Effektiv verdikjede

For at brukerne skal få disse løsningene er Made for Movement avhengig av en systematisert drift. Roald forklarer at selskapet de siste årene har lagt en ekstra innsats i å harmonisere og standardisere sine egne IT-systemer.

– Vi gjør dette for at vi skal få bedre kontroll, produktivitet, mer effektivitet og ikke minst ha muligheten til å vokse, påpeker hun.

Dette er blant annet med på å gi dem bedre kontroll over varelager og logistikk. Noe som ifølge Roald er alfa og omega for dem som selskap. Hun fremhever også viktigheten av dette i forhold til kundeopplevelsen.

– Vi ønsker å lage en kundereise som er god fra A til Å. Da er vi helt avhengig av å levere det vi lover til rett tidspunkt og med en kvalitet som sikrer trygghet for brukerne, legger hun til.

Produktene de leverer må naturligvis også være av ypperste kvalitet. Til dette trengs autentiske komponenter. Siden Made for Movement opererer innenfor salg av medisinsk utstyr er kravene til sporing av komponenter strenge. Bruken av kopier skal ikke være mulig.

– Vi har selvfølgelig strenge krav så for oss er det helt avgjørende å drive systematisk, vi har blant annet ansatt en egen person på compliance så vi kan forsikre oss om at vi etterlever kravene, forklarer Roald.

De har også tatt full kontroll over verdikjeden. Made for Movement har hele verdikjeden fra utvikling og design til produksjon, markedsføring og salg. Alle funksjonene som trengs, har de ved hovedkontoret i Skien.

– Med den kulturen vi har i selskapet så bidrar dette til at vi kan tilby produkter av høyeste kvalitet til våre kunder, avslutter Roald.

Hvorfor bruker Made for Movement GS1-standarder?

I mai 2020 innførte EU en ny forordning for medisinsk utstyr, MDR, som står for Medical Device Regulation. Hovedprinsippet i regelverket for medisinsk utstyr er at produsenten er juridisk ansvarlig for at medisinsk utstyr er sikkert, effektivt og trygt. Utstyr som oppfyller sikkerhetskravene påføres CE-merke og kan fritt omsettes på EØS-markedet. For å etterleve kravene i regelverket benytter Made for Movement strekkode-teknologi fra GS1. Sporing med strekkoder er et viktig bidrag til å oppfylle kravene i MDR.

Made for Movements produkter:

INNOWALK:

Et dynamisk stå- og gåtreningsmiddel. Produktet er ment for barn, ungdom og voksne med moderat til betydelig fysisk funksjonsnedsettelse. Det bidrar til selvstendig mobilisering og fysisk aktivitet.

EVOLV:

Et fleksibelt og brukervennlig ståstativ hvor brukeren enkelt kommer seg fra sittende til stående ved hjelp av en elektrisk oppreisningsfunksjon. Produktet er ment for barn, ungdom og voksne som ikke kan stå selvstendig eller har begrenset selvstendig ståfunksjon.

NF-WALKER:

Et gåtreningsmiddel som utvikler et barns potensiale for selvstendig bevegelse. Produktet er ment for barn og unge med begrenset eller ingen selvstendig stå- og gåfunksjon.

HIBBOT:

Et gåtreningsmiddel som simulerer fysioterapeuters støttende hender, i et hjemmemiljø. Produktet er ment for barn med potensiale til å lære å gå, enten selvstendig eller ved hjelp av et håndholdt ganghjelpemiddel.