Kjeldsberg Kaffebrenneri – Bærekraftig kaffe med GS1 standarder

Kjeldsberg har standardisert sin virksomhet med ufravikelige kvalitetskrav; kaffen har ikke bare høy kvalitet, men den skal også smake godt og føles godt å velge.

De gode verdiene begynte i 1856. Kjeldsberg kaffebrenneri har siden sine første dager hatt en sterk lidenskap for god kaffe av høy kvalitet, men dette gjelder ikke bare på smaken. God kaffe betyr at kunden, bonden og naturen skal være fornøyd. Markedsansvarlig hos Kjeldsberg Kaffebrenneri, Rikke Waal, forklarer at dette henger sammen med deres verdier som selskap.

– Vi ønsker å være så transparente og ansvarlige som mulig. Derfor er kaffen vår 100% sertifisert slik at vi bidrar til mer bærekraftig jordbruk og at menneskene som jobber i bransjen har det bra, opplyser hun.

Rikke Waal,
Markedsansvarlig hos Kjeldsberg Kaffebrenneri

Bidrar til en fremtidig kaffekopp

Det skandinaviske kaffemarkedet er kravstort og kaffetørst. Kjelsbergs kvalitetskrav legger seg på samme linje (se faktaboks). De er involvert i hele prosessen fra bønnene plukkes til kaffen pakkes inn i en smaksbevarende emballasje.

Kvalitet og smak er ekstremt viktig for oss, forteller Waal. Dette er grunnen til at Kjeldsberg kaffen er 100 % sertifisert med Rainforest Alliance eller Fairtrade. Den økologiske kaffen er i tillegg sertifisert med Debio.

– Sertifiseringsorganene jobber for en mer bærekraftig kaffeproduksjon både for mennesker og naturen. Rainforest Alliance og Fairtrade sertifiseringene sikrer at kaffebøndene får rettferdig betaling og arbeidsvilkår, sørge for at menneskerettigheter ivaretas, hindre slaveri og barnearbeid, samt bekjempe miljøkriminalitet.

Rainforest Alliance er en sertifisering som viser at visse miljø- og bærekraftshensyn er tatt. Fairtrade er en sertifisering for rettferdig handel. Ved å integrere disse sertifiseringene i sin virksomhet bidrar Kjeldsberg til at kaffebønnene kan vokse på riktig måte, både med tanke på bonden og naturen.

Sertifisert kaffe bidrar til at vi også kan drikke kaffe i fremtiden påpeker Waal. Det norske kaffemarkedet, som for øvrig er et av de største i verden (kaffe per innbygger) liker kvalitetskaffe. Men, det har seg slik at kaffeplanten ikke tåler særlig store miljøforandringer og den kan ikke vokse hvor som helst.

Kaffeplanten er avhengig av gode vekstvilkår for å produsere kaffebær. Klimaendringene er dermed en stor trussel for dagens og fremtidens kaffeproduksjon. Hyppigere tørkeperioder, høyere temperaturer, mer nedbør og frost gjør det stadig vanskeligere å dyrke kaffe. Sertifiseringsorganene har dermed en viktig rolle med sitt arbeid. De bistår bøndene med kunnskap og hjelpemidler for et mer bærekraftig jordbruk som gjør de rustet for fremtidig drift og livsgrunnlag.

– Du får ikke bare en kaffe som smaker godt, men du bidrar også til å styrke lokalsamfunn og klimavennlig drift. Jordbruket blir mer bærekraftig og vi bidrar da til at vi også kan drikke kaffe i morgen, forklarer hun.

GS1 standarder bidrar i sluttspurten

I kommunikasjon med deres handelspartnere blir GS1 standarder en selvfølge, forklarer Waal. Standarder som GTIN og GLN gir bransjen et felles språk for sin samhandling og bidrar til at handelsprosesser kan forenkles. Manuelle prosesser kan automatiseres, informasjon trengs ikke å oversettes og det bidrar til synlighet i forsyningskjeden, alt fordi aktører snakker samme språk.

– Standardene gir oss og våre handelspartnere en god og presis oversikt over alle våre produkter – fra ferdig emballert produkt på vårt brenneri i Trondheim, under transport og til utsalgsstedene.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er et internasjonalt miljømerke som arbeider for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag før bønder og arbeidere. Organisasjonen jobber sammen med lokalsamfunn, bedrifter, myndigheter og enkeltpersoner for å forsikre at bærekraftsvilkår er oppfylt.

Kilde: Forbrukerrådet og rainforest-alliance.org

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som jobber for å styrke bønder og arbeideres rettigheter gjennom rettferdige handelsvilkår. Et produkt med Fairtrade merket tilfredsstiller krav til råvarebetaling, arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet.

Kilde: Forbrukerrådet og Fairtrade.no

Kvalitetsprosess:

Steg 1 – Råvarer

I over 160 år har vi valgt ut råvarer med største omhu. For å få en førsteklasses kvalitetskaffe finner vi lovende partier med kaffe fra kaffefarmer som er sertifisert av Rainforest Alliance eller Fairtrade.

Steg 2 – Oppfølging

Vi får dermed tilsendt små prøver av grønne, ubrente kaffebønner fra våre kaffeleverandører. I vårt laboratorium brenner vi kaffebærene, før vi tilbereder og smakstester kaffen. Dette for å sikre at kaffen oppfyller våre krav til smak og kvalitet.

Steg 3 – Bestilling

Kaffen som oppfyller våre kvalitetskrav, bestilles og fraktes til brenneriet i store sekker – i parti på 20 tonn om gangen.

Steg 4 – Ankomst

Ved ankomst tas det prøver fra de rå kaffebønnene. Vår kvalitetssjef tester dem på nytt for å sikre at kvaliteten er den samme som da kaffen ble bestilt.

Steg 5 – Brenning

Når kaffen er godkjent på nytt, lagres den i store siloer til den er klar for brenning. Den blir da en del av en større blend på opp til to tonn som brennes om gangen.

Steg 6 – Pakking

Etter brenning kvalitetssikrer vi igjen kaffens farge og smak. Så kvernes kaffen til riktig kverningsgrad, før den umiddelbart pakkes inn i emballasjen. Kort liggetid mellom brenning, kverning og pakking sikrer at kaffearomaene bevares.

Steg 7 – Transport til utsalgssted

Til slutt så sendes kaffen ut fra brenneriet i Trondheim til utsalgsstedene, så kaffedrikkere i vårt langstrakte land får smake på den unike Kjeldsberg-smaken.