Dava Foods – finner verdi i det andre kaster!

Dava Foods finner verdi i eggene som i utgangspunktet ikke er gode nok. GS1 standarder brukes for å gi verdien til kundene.

Dava Foods ble grunnlagt på prinsippet å ta vare på biprodukter i eggindustrien. Når vi kjøper egg i butikken ser vi det som naturlig at de er av samme størrelse og har en jevn farge, men slik ser ikke alle eggene ut fra naturens side. Rune Hennum, CEO i Dava Foods Norway forteller at både størrelsen og fargen på egget kan variere.

  – Eggene egner seg kanskje ikke til salgs i 6- eller 12-pak, men de er like gode innvending. Istedenfor at disse skal kastes gjør vi i Dava Foods dem om til produkter som folk kan bruke.   Vi er glade for å kunne ta unna det som havner utenfor den vanlige konsum- verdikjeden, forklarer han. 

Rune Hennum, CEO i Dava Foods Norway

Bruker hele egget

Dava Foods jobber for å gjøre alle eggene de får inn til verdifulle produkter. Dette gjelder for eksempel kokte egg, eggehvite, eggeplomme, omelettmiks og proteindrikk. Eggene ankommer deres anlegg, for så å kokes eller skrelles. Hvordan eggene ser ut er ikke av betydning, men dyrevelferd er viktig.

– Vi kan bruke alle typer egg i vår produksjon. Samtidig er vi opptatt av at dyrene skal ha det bra. Derfor satser vi på egg fra frittgående høns. Fra et bærekraftperspektiv er dette viktig, poengterer han.

Bærekraft har også ført til at de utnytter hele verdipotensialet til egget. Hviten og plommen blir til forskjellige eggprodukter, mens skallet, med sitt store innhold av kalsium kan bli til vitamintilskudd.

– Da er vi inne på bærekraft, at man ikke bare leverer vekk noe, men faktisk bruker det til noe nyttig, kommenterer han.

Dava Foods jobber for å gjøre alle eggene de får inn til verdifulle produkter. Dette gjelder for eksempel kokte egg, eggehvite, eggeplomme, omelettmiks og proteindrikk. Eggene ankommer deres anlegg, for så å kokes eller skrelles. Hvordan eggene ser ut er ikke av betydning, men dyrevelferd er viktig.

– Vi kan bruke alle typer egg i vår produksjon. Samtidig er vi opptatt av at dyrene skal ha det bra. Derfor satser vi på egg fra frittgående høns. Fra et bærekraftperspektiv er dette viktig, poengterer han.

Bærekraft har også ført til at de utnytter hele verdipotensialet til egget. Hviten og plommen blir til forskjellige eggprodukter, mens skallet, med sitt store innhold av kalsium kan bli til vitamintilskudd.

– Da er vi inne på bærekraft, at man ikke bare leverer vekk noe, men faktisk bruker det til noe nyttig, kommenterer han.  

Endre verden, et egg om gangen

Dava Foods jobber for å realisere verdien som ligger i hvert enkelt egg. Hennum forklarer at deres visjon er å inspirere kundene med sunne, trygge og innovative produkter som er produsert på en ansvarlig måte. Verdikjeden er derfor standardisert slik at de kan tilby kundene produkter av høy kvalitet.  

– Vi benytter oss som sagt av overskuddsegg som ellers ville blitt kastet og dermed blitt matsvinn. De kommer inn til oss på en systematisert måte. Dette er vi fornøyd med fordi bærekraftperspektivet ville blitt annerledes med mange små leveranser, nevner Hennum.

Systemet inneholder også resirkulerbar plast brukt til transport av egg. Tidligere ble det brukt papp, men erfaring viste at denne måtte byttes ut etter noen turer for så å resirkuleres til et enda dårligere produkt. Derfor, sammen med sine leverandører, kom de fram til at plastbrett var et bedre alternativ.

– Disse brettene går om og om igjen. Samtidig gir det oss mulighet til å transportere et større volum hver gang. Da spare vi ressurser og miljøet, vi føler dette er et steg i riktig retning, avslutter Hennum.

 

Hvordan bruker Dava Foods GS1 standarder?

Dava Foods har tradisjonelt sett levert flest produkter til det profesjonelle markedet som restauranter, hoteller og kantiner, men har også levert produkter til dagligvarekjedene. I et slikt samarbeid er en strekkode med GTIN helt avgjørende.

– Vi er faktisk helt avhengig av en strekkode med GTIN i tillegg til GLN når vi leverer produkter til dagligvarekjedene, fremhever Hennum.  

Hvilke standarder bruker Dava Foods?

GTIN: er en standardisert tallkode som gir en unik identifikasjon av et produkt. Koden bidrar til å identifisere varen hvor enn i verden den befinner seg. GTIN kan bestå av 8, 12, 13 eller 14 sifre, 13 er det mest vanlige. Tallene er en numerisk representasjon av strekkoden til et produkt og du finner dem rett under selve strekkoden. 

GLN: er et lokasjonsnummer som brukes til å identifisere handelspartnere. Det kan være en juridisk enhet, en rolle i en handelstransaksjon (eks. kjøper, selger, fakturamottaker, eller leveringsmottaker), eller det kan identifisere en fysisk lokasjon (eks. leveringsadresser eller butikkfilialer). Nummeret består av 13 siffer og brukes mest i e-handel og transportplanlegging.