Kontrollsifferberegning, GS1 Foretaksprefiks 7 siffer

Her kan du beregne kontrollsiffer for de GTIN du trenger til dine produkter.

I denne filmen kan du se hvordan GTIN er bygget opp og hvordan du bruker verktøyet lengre nede på denne siden for å beregne kontrollsiffer:

NB! INGEN AV DE GTIN SOM DU LAGER HER BLIR LAGRET HOS GS1 NORWAY.