GSIN (Global Shipment Identification Number)

Global Shipment Identification Number er et nummer som tildeles av en selger og avsender av varer til å identifisere en forsendelse består av en eller flere logistikkenheter som er ment å bli levert sammen.

De logistiske enhetene beholder samme GSIN under alle transportetapper, fra avsender til mottager. GSIN identifiserer en logiske gruppering av en eller flere logistikkenheter, hver logistikkenhet er identifisert med en separat Serial Shipping Container Code (SSCC). GSIN kan kodes av avsender i en strekkode eller som tekst på ett fraktbrev, og i tillegg til SSCC, på en logistikketikett. GSIN kan elektronisk brukes av alle aktører i transporten til transportinstruksjon og statusmeldinger mellom aktørene, og også som en referanse i pakkseddelen. GSIN er fullt kompatibel med ISO/IEC 15459 – Del 8: Gruppering av Transportenheter. GSIN oppfyller også kravene til Unique Consignment Reference (UCR) i henhold til Verdens tollorganisasjon.