GS1 standarder er viktig for sjømatnæringen

Foto: Adobe Stock.

Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. GS1 Norway med sine drøyt 500 medlemmer innen sjømatnæringen spiller en viktig rolle i denne verdiskapningen.

Det er imperativt for verden å utvikle bærekraftige matsystemer. FN beregner at matsystemene i verden må takle en befolkning på 8,5 milliarder i 2030 og hele 9,7 milliarder i 2050. Det sier seg selv at produksjonen av mat må skje på en produktiv og bærekraftig måte.

GS1 Norway jobber for å bidra til dette. Næringens egne analyser viser en fallende tillit blant forbrukere verden over. Vi mener at tillit starter med sporbarhet og bistår derfor næringen med å legge til rette for økt bærekraft, sirkulære løsninger og med å etablere sporingsløsninger for sjømat i samarbeid med sjømatbedriftene. Ansvarlig for sjømatnæringen i GS1 Norway, Anders Askevold, forklarer at dokumentasjon er viktig innen sjømatnæringen.

– Et veldokumentert produkt, ferskt eller prosessert, forventes gjennomgående å ha en høyere markedsverdi enn tilsvarende produkter med mangelfull eller fraværende dokumentasjon. Det er derfor viktig for sjømatnæringen å ha gode sporbarhetsløsninger slik at det kan legges til rette for bærekraftig matproduksjon.

Som Norges nest største eksportnæring (etter olje og gass) er sjømatnæringen viktig for Norge. Mer enn 95 % av den årlige produksjonen i landet går til eksport. 2022 ble et rekordår i den sammenheng med en eksportverdi på hele NOK 151,4 milliarder.

Regjeringen har et uttalt mål om å øke verdien av norsk eksport (utenom olje og gass) med 50 % og fiskeriministeren har kommentert at for å nå dette målet må sjømatnæringene bidra tungt.

Bærekraftige løsninger er derfor nødvendig.

Hvordan spiller GS1 standarder en rolle for sjømatnæringen?

Gjennom fangst og deling av standardiserte hendelsesdata aktørene imellom, kan prosesser effektiviseres og opprinnelse, fremføringsvei og fraktmetode dokumenteres. GS1 standarder legger til rette for økt transparens og sporbarhet i hele verdikjeden, fra egg og genetikk, via fôr, medisiner og oppdrett, til slakt, transport, bearbeiding og salg. Dette er mulig når vi identifiserer hva som skjer hvor, når og hvordan. Standardene legger også til rette for sirkulære og bærekraftige løsninger, herunder bl.a. økt mattrygghet, redusert matsvinn og reduksjon av engangsemballasje og engangslastbærere. Sistnevnte er et viktig bidrag ift. reduksjon av plast i havet og avfall generelt.

– Gjennom å ta i bruk «smarte lastbærere», dvs. lastbærere instrumentert med f.eks. RFID, en posisjonerings-enhet og temperatursensor, vil lastbæreren automatisk kunne varsle vareeier og transportør dersom temperaturen er i ferd med å overstige kravet til ubrutt kjølekjede. På denne måten unngår man at denne typen uønskede hendelser inntreffer, med påfølgende kvalitetsforringelse og svinn.

Deltok på Sjømatdagene

Foto: Andrew Mayovskyy Adobe Stock

Sjømatdagene er et årlig arrangement for alle som har interesse for sjømatnæringen. Det arrangeres av den nasjonale arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene. Leder for Sjømatbedriftene, tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, oppsummerte det slik: vi tok den store debatten om kystens fremtid!

GS1 Norway jobber for at denne fremtiden skal bli bærekraftig og var derfor til stede under Sjømatdagene.

Selv om vi har mange medlemmer innen sjømatnæringen er GS1 Norway fortsatt relativt ukjent for de fleste. Det er derfor viktig for oss å være til stede på de arenaene der hvor våre medlemmer møtes. Askevold forteller at GS1 Norway gjør dette for å informere om hvem vi er og hva vi kan bidra med.

– I tillegg er det viktig for oss å holde oss oppdatert på næringen generelt og hvilke muligheter og utfordringer denne står overfor. Vi stilte med egen stand og var til stede under presentasjoner. Sammen med gode samtaler er det her gevinsten ligger i en slik deltakelse.