GINC (Global Identification number for Consignment)

Global Identification Number for Consignment brukes av bedrifter til å identifisere en sending som består av en eller flere logistikkenheter som er ment å bli transportert sammen.

Logistikkenheter i en bestemt forsendelse kan tilhøre forskjellige GINC i de ulike etappene i transporten. For eksempel, når forsendelsen blir konsolidert med andre forsendelser i løpet av transporten, og dekonsolidert igjen før den når mottaker. GINC tillater speditører og transportleverandører å holde orden på logistikkenheter som transporteres sammen. GINC brukes vanligvis til frakt for å instruere og hjelpe transportleverandører. For eksempel på ett fraktbrev, en Master Airway Bill (MAWB) eller en Master Bill of Lading (MBL). GINC kan kodes i en strekkode eller som tekst på et fraktbrev eller en MAWB/MBL, i tillegg til Serial Shipping Container Code (SSCC), på den enkelte logistikketiketten. GINC kan elektronisk brukes i transportinstruksjoner og statusmeldinger mellom speditørene og transportleverandørene.