GDTI (Global Document Type Identifier)

Global Document Type Identifier brukes av bedrifter som har behov for å identifisere dokumenter, og dele disse inn etter på forhånd definerte kriterier. 

I tilfeller der selskaper har behov for identifisering av enkeltdokumenter, kan ett valgfritt alfanumerisk serienummer inkluderes i GDTI. Begrepet «dokument» brukes stort sett til dekke offisielle eller private papir som fyller ett formål (et bevis på eierskap) eller forpliktelse (varsling eller oppfordring til militærtjeneste), et diplom eller sertifikat. Slike dokumenter krever vanligvis registrering av den aktuelle informasjonen som finnes i dokumentet. Eksempler på den slags dokumenter som kan ha nytte av en GDTI er fysiske dokumenter som sertifikater, fakturaer, førerkort, eller elektronisk dokumenter og digitale bilder, EDI meldinger, etc. GDTI kan kodes i en strekkode eller skrives direkte på dokumentet. Selskaper kan bruke GDTI som en metode for identifisering og registrering av dokumenter og relaterte hendelser. De kan også bruke GDTI for å finne igjen dokumenter, dokumentsporing, og elektronisk arkivering. Ett vanlig bruksområde er å hindre bedrageri og dokumentforfalskning. For eksempel, å tildele GDTI til hvert diplom eller sertifikat og koble dette til et sentralt register.