Stilling:

Direktør marked & forretningsutvikling

Er du en erfaren leder som vil jobbe med digitalisering, bærekraft og sirkulær økonomi?

GS1 Norway er den norske delen av den globale standardiseringsorganisasjonen GS1. Globalt benytter over to millioner bedrifter og organisasjoner standarder fra GS1 for å forenkle datautveksling, styrke effektiviteten og sikkerheten samt innfri bærekraftsmål. Stillingen har ansvaret for utbredelsen av GS1 sine standarder i Norge og inngår i GS1 Norway sin ledergruppe.

Vi søker en erfaren og engasjerende leder for avdeling marked og forretningsutvikling. Din arbeidsbakgrunn må være fra ulike bransjer med erfaring fra salgs- og markedsledelse, samtidig som teknologi og digital transformasjon har preget mye av din karriere. Erfaring fra arbeid med standardisering er en stor fordel.

GS1 Norway er en kompetanseorganisasjon hvor du vil lede og videreutvikle et sterkt bransjeteam som jobber for at GS1 sine standarder bidrar til å realisere store verdier og potensialer hos enkeltaktører, bransjer og samfunn. Som Direktør for marked og forretningsutvikling vil du få en sentral rolle i organisasjonens utvikling av nye strategiske retninger, oppfølging av mål og utvikling av nye konsepter som sikrer vår relevans i fremtiden. Du vil også ha en stor kontaktflate mot resten av organisasjonen internasjonalt og mot våre prioriterte sektorer.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være å:

 • Aktivt lede og utvikle avdelingens medarbeidere mot måloppnåelse
 • Løpende dialog med nøkkelressurser internt og eksternt, for å prioritere, forankre og  sikre gjennomføring av pågående og planlagte prosjekter.
 • Delta i strategiutviklingen for GS1 Norway
 • Sikre at GS1 Norway deltar i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid
 • Representere organisasjonen eksternt og etablere nettverk og bygge relasjoner
 • Bistå med rådgivning og ved behov, drive egne prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Du har arbeidserfaring fra flere bransjer og sektorer gjerne også offentlig
 • Du har minst 5 års ledererfaring, gjerne fra ledergruppe
 • Du har god erfaring fra salgs- og markedsledelse
 • Du har erfaring fra å jobbe i internasjonalt system
 • Du har god forståelse for digitalisering og viktigheten av standarisering
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk
 • Relevant høyere utdannelse
 • Minimum 15 års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

Du er energisk, setter høye mål og drives av måloppnåelse – Du er sulten på suksess!
Du ønsker å utøve god ledelse og bidrar aktivt til at dine medarbeidere lykkes og presterer på et høyt nivå i en trivelig atmosfære – Du er en lagbygger!
Du har svært gode samarbeidsevner, er forretningsorientert og har evne til å se muligheter, og griper de – Du gjennomfører! 
Du har stor drivkraft, er ambisiøs, leverer kvalitet og stiller krav til både egen og medarbeideres selvstendighet og engasjement – Men du er tilstede for å støtte! 
Du er strukturert, metodisk og nøyaktig, god til å planlegge i forkant samtidig som du evner å håndtere nye utfordringer som kommer – Du har overblikket!
Du bidrar positivt til trivsel, arbeidsmiljø og godt samhold – Du er en kulturbygger!
Du er god i påvirkningsarbeid – Du evner å skape tillit og få gjennomslag!

Som del av GS1 Norway får du: 

 • Jobbe i en global organisasjon, med dyktige kolleger i 116 land
 • Du blir del av et internasjonalt nettverk og fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og personalforsikringer
 • Og… en jobb med mening og samfunnsnytte

Du får 21 trivelige og dedikerte kollegaer med bred erfaring innen de sektorene vi jobber mot. I GS1 Norway jobber vi både i team og med selvstendige prosjekter.
Vårt arbeid er solid forankret i globale standarder.

Søknadsfrist: 31.08.2023


GS1 Norway
Brynsveien 11 – Brynseng
0667 Oslo

Kontaktinformasjon:
Solid Search & Selction
v/Rune Aksland
Rådgiver
91370626