Digitale standarder

For å kunne selge produkter på en markedsplass, kreves det en digital, underliggende struktur – en såkalt standard. Med standarder mener vi at produktene registreres og merkes unikt slik at de kan tilhøre ett eller flere digitale registre. Å registrere produkter digitalt er viktig for å kunne samle informasjon om produktene, skille produkter fra hverandre, holde oversikt på beholdning og lagerstatus, og for å kunne frakte produktene til riktig adresse – enten det er snakk om lagre, butikker eller kunder.

Identifikatorer til forskjellig bruk

GTIN (Global Trade Item Number) er én av flere GS1 identifikatorer som benyttes i handel og logistikk i dag. Identifikatorene kan brukes til å identifisere alt fra et produkt til en adresse – som for eksempel et fraktbrev, en 40 m3 container eller et tannlegekontor.

GS1 identifikatorer kan bli brukt til å identifisere objekter i verdikjeden, så som:

  • GTIN – Handelsvarer
  • SSCC – Logistikkenheter, transport og forsendelser
  • GLN – Lokasjoner

Se oversikt over alle våre standarder for identifisering her.