Slik bruker Holte GS1-standardene

Et pilotprosjekt viser nå at opp til 80 prosent av handelsprosessen i norsk byggenæring kan gjøres digitalt. Den nye milepælen ble presentert for et internasjonalt publikum i Brüssel.

I Norge tas det stadig nye steg mot heldigitaliseringen av handels- og logistikkprosessene i byggenæringen: Nylig ble et pilotprosjekt gjennomført med 80 prosent digital fremdrift, et resultat som er unikt i internasjonal sammenheng.

Nyheten ble presentert av administrerende direktør hos programvareleverandøren Holte, Aleksander Bjaaland, som hadde tatt turen til Brüssel i anledning digitaliseringseksperten GS1 sin årlige, globale konferanse. Her delte Bjaaland sine siste erfaringer med et publikum bestående av internasjonale bransjeaktører og digitaliseringseksperter, der tema var utviklingen innen digitaliseringen av norsk byggenæring.

Holte, som leverer programvare for HMS, kvalitetssikring, byggesak og kalkulasjon innen byggenæringen, er en foregangsbedrift i utviklingen og har i en tid jobbet med pilotprosjekter for eHandel.

– Å benytte seg av de digitale, åpne standardene til GS1 og buildingSMART skaper svært god effekt i form av raskere og mer kosteffektive byggeprosjekter. Det å identifisere byggevarene ved hjelp av GTIN (Global Trade Item Number) gjør at produktene blir sporbare igjennom hele prosessen fra BIM via leverandør til byggeplassen. På denne måten er det full kontroll på produkter brukt i bygget, samt at koblinger til varedatabaser og andre datakilder er tilgjengelige igjennom hele prosessen, sier Bjaaland.

«At vi nå har klart å gjennomføre 80 prosent av en handelsprosess digitalt er en klar beskjed til bransjeaktørene om at dette er mulig å få til for alle»

— Aleksander Bjaaland, Holte

Må tenke internasjonalt

Bransjeansvarlig for byggenæringen hos GS1 Norway, Knut Mathisen, er glad for at bransjen har nådd en ny milepæl. Nå understreker han viktigheten av digital samhandling – også internasjonalt.

– Når de fleste byggevarene er merket med den globale identifikatoren GTIN blir produktene lettere tilgjengelige på tvers av grensene. Derfor er vi opptatt av å informere andre land om utviklingen vi har i Norge på dette feltet – noe vi erfarer vekker stor interesse i byggebransjen internasjonalt. Digitalisering er ensbetydende med samhandling, og handel og logistikkløsningene vil ikke fungere 100 prosent før flertallet av bransjeaktørene tar del i utviklingen. Bransjen har et stykke igjen å gå, men vi gleder oss over å ha tatt et nytt steg i riktig retning, avslutter Knut Mathisen i GS1.

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no