Slik bruke Gausdal Landhandleri GS1-standardene

Da ærverdige Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager på Lillehammer i 2007, ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som førte til at de nye lokalene – som skulle være en velsignelse og selve fundamentet for videre vekst, velstand og ekspansjon – skapte logistiske utfordringer. 

– Selv med en moderat vekst ble det raskt tydelig for oss at vi hadde tatt oss vann over hodet. Vår vante manuelle logistikkprosess – basert på penn og papir – førte til en runddans av manglende kolli, varer levert feil, biler som brukte halve dagen på å finne fram og klager fra forsmådde kunder. Så i 2009/2010 gjorde vi noen grep for å få en mer hensiktsmessig vareflyt. Det har vi ikke angret på, sier IT-sjef Knut Bergaust hos Gausdal Landhandleri, en tradisjonsrik byggevareforretning uten kjedetilknytning som har sine røtter helt tilbake til 1938. En virksomhet som per i dag har 339 årsverk fordelt på 16 byggevarehus, et eget proffsenter for større kunder og kundesenter for forbrukerkunder, med en avdeling for netthandel.

Gausdal Landhandleri har et transport- og logistikksystem som gir sporbarhet og kontroll

Elektronisk vareflyt

Innen byggevare er det svært viktig at kundene får varene levert på korrekt sted til riktig tid. Så og si alle lange og kronglete prosesser innen praktisk bygging – stort som smått – starter jo med en eller annen form for materialer. Uten planker ingen snekring. Det ble derfor besluttet å utvikle en egen løsning for styring, sporing og logging av kolli inn og ut. Dette høres i utgangspunktet kanskje ikke så vanskelig ut. Sannheten er imidlertid at det er en ytterst komplisert kabal som skal gå opp. Varer kommer fra mange ulike leverandører og produsenter. Noe går direkte fra leverandør ut til kundene, andre ting plukkes opp av kundene selv på lageret i forbifarten. Alt dette skal logges, fordeles, re-pakkes, sendes ut til rett adresse, og ikke minst skal alle komponentene i en gitt bestilling havne på riktig faktura, med korrekte rabatter og vilkår.

– Det endte med at vi investerte i et eget transport- og logistikksystem, tett integrert med vår ERP-løsning. Fra det øyeblikket kunden bestiller sine byggevarer blir absolutt alt – i alle ledd – registrert. Varene blir merket med strekkoder innholdene informasjon om hva det faktiske kolliet består av og til hvilken byggeplass – eller del av byggeplassen – kunden skal ha det levert. Logistikkontrollen sørger for at vi er proaktive slik at kunden umiddelbart får beskjed dersom varen ikke er på lager. Noe som er gull, for da kan man jo umiddelbart finne kurante erstatninger, sier Bergaust, som selv ble hentet fra en oversiktlig logistikk-hverdag i dagligvarehandelen i forbindelse med omleggingen i 2010.

Fremtiden er ankommet

Det er mye som imponerer med transport- og logistikksystemet til Gausdal Landhandleri. En ting er at det gir full oversikt og sporbarhet fra start til mål. Fra bestilling til montering.

La oss skissere en aldri så liten tenkt effektuering av en ordre: Etter å ha ringt inn bestillingen og denne er pønsjet inn i systemet, får kjørekontoret etter noen få øyeblikk beskjed og setter i gang prosessen. En riktig dimensjonert bil for kolliet spores opp og bookes, på plukklageret skannes varenes strekkoder, informasjon som deles elektronisk med sjåføren via hans håndholdte terminal, som i sin tur skanner de ferdig pakkede kolliene samtidig som de lastes i bilen. Skulle det mangle ett kolli, gir systemet selv beskjed om at noe ikke stemmer og sørger for å rette opp eller gi beskjed. En beskjed som også blir kunden til del per SMS. Når bilen er klar for utkjøring varsles kunden igjen på SMS om at bilen er på vei og varene kan ventes i et gitt tidsrom. Når varen ankommer – som regel svært presist – skannes de på nytt. På en liten printer i bilen skrives følgeseddelen ut og det er bare for kunden å kvittere.  Denne informasjonen sendes så til ERP-systemet som sørger for at faktura opprettes, lagerbeholdning justeres og etterfylling eventuelt blir initiert.

Nøkkelen til å temme denne kompleksiteten er en snerten liten identifikator ved navn «Serial Shipping Container Code» (SSCC.) SSCC er en GS1-standard spesielt utviklet for å identifisere logistikkenheter, paller eller enkelt-pakker, med ett unikt kollinummer.

– SSCC gjør at produsenter, leverandører, transportører og handelspartnere kan spore en logistisk enhet gjennom hele verdikjeden. Vi har for eksempel stadig flere leverandører som merker kolliene for oss og sender over informasjon via EDI. Med det har vi full sporbarhet og stålkontroll fra leverandør, via lageret og ut til kunden/byggeplass, sier Bergaust.

Profitabel digitalisering

At gevinstene har vokst proporsjonalt med presisjonen i leveringene, stikker Bergaust ikke under en stol. I løpet av årene som har gått er omsetningen fordoblet og tippet i fjor 1 264 millioner kroner. I år alene kommer det til å gjøres mer enn 35 000 leveringer fra Gausdal Landhandleri.

GS1-standardene sørger for at hver enkelt vare kan spores elektronisk gjennom hele forsyningskjeden.
GS1-standardene sørger for at hver enkelt vare kan spores elektronisk gjennom hele forsyningskjeden.

Den allmektige strekkoden

SSCC-koden er en av de aller viktigste komponentene for å få informasjonen til å flyte. Men de benytter seg også av andre GS1-standarder. For eksempel benyttes GTIN ved plukking, salg, telling og bestilling. GTIN-nummeret sørger for at hver enkelt vare kan spores elektronisk gjennom hele forsyningskjeden. Varer som er sporbare gir forutsigbarhet. Forutsigbarhet sparer tid. Tid er penger.

– Vi mener jo at vi har det beste systemet i bransjen. Andre byggevareleverandører har sikkert også god logistikk, men det at alle våre systemer er integrert, at alle medarbeiderne er online og at alle sender fra seg sanntidsinformasjon til systemet fortløpende, gjør oss unike. Det tar maks to minutter fra noen sender en beskjed, til alle involverte har mottatt den. Uten GS1s standarder hadde ikke dette vært mulig, avslutter Bergaust.

Hva er GS1s globale standarder for effektiv logistikk?

Det som i det små begynte som en strekkode på en pakke tyggegummi i 1974, er i dag en internasjonal standard for hvordan det enkelte produkt identifiseres. Altså en allmenngyldig identifikator for alt fra matvarer og mobiltelefoner til kjemikalier og byggevarer. GS1 utvikler, vedlikeholder og tilbyr en global, konsistent standard for effektiv vare- og informasjonsflyt.

I Norge har byggenæringen benyttet seg av disse standardene siden begynnelsen av 90-tallet. Siden den gang har GTIN-nummeret blitt en så viktig identifikator for respektive byggevarer at nummeret per i dag er obligatorisk i databasene som ligger til grunn for de aller fleste bransjesystemene i byggenæringen.

Over to millioner virksomheter bruker i dag standardene på verdensbasis, inkludert en lang rekke produsenter, grossister og distributører i den norske byggenæringen. Kanskje er det nettopp av den grunn strekkoder er i ferd med å bli synonymt med trygghet, lønnsomhet og effektivitet langs hele den kronglete verdikjeden som kjennetegner byggenæringen?

Se hvordan Gausdal Landhandleri bruker GS1-standardene til å effektivisere prosesser og skape økt kontroll.

Kontaktperson innen byggenæringen

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044
km@gs1.no