Stilling:

Ansvarlig for energisektoren

Brenner du for effektivisering av energisektoren?

Vi forsterker vårt markedsteam med en forretningsutvikler som har ansvaret for energisektoren. Søkelyset er rettet mot norsk offshore næring hvor innføring og bruk av GS1 sine standarder vil bidra til betydelig effektivisering og økt sporbarhet. For GS1 er dette en langsiktig satsning. Vi nå er i startfasen. For å lykkes må du ha god kunnskap og erfaring om hvordan man jobber i denne sektoren, f.eks. innen innkjøp og logistikk samt ha et relevant nettverk. Du må være mulighetsorientert og ha stayer-evne. Vi er fleksible med tanke på arbeidssted.

Du er vår spydspiss mot norsk offshore næring og vil ha en bred kontaktflate innad i vår organisasjon. Du vil trekke på ressurspersoner når det gjelder kompetanse om GS1-standardene, planlegging og gjennomføring av prosjekter, kommunikasjon samt vårt partner-nettverk. Det er viktig å formidle de gode historiene.      

Ansvar og arbeidsoppgaver

Du vil ha ansvaret for GS1 sin satsning mot energisektoren og hvor hovedfokuset er å skape utbredelse av GS1-standardene i norsk offshore næring. Det oppnår vi ved å:

 • Bygge kjennskap og kunnskap om GS1 og våre standarder
 • Etablere nettverk med stakeholdere og ambassadører i sektoren
 • Være markedsutvikler og døråpner ved å synliggjøre nytten av GS1-standardene gjennom pilotprosjekter og casestories
 • Ytterligere forsterke vårt gode samarbeid med NOROG og våre GS1 Partnere
 • Samarbeide internt i vår organisasjon med markedsansvarlige for dagligvare, bygg, helse og fisk & havbruk samt fagfolkene i de andre avdelingene

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Må ha inngående erfaring fra og kunnskap om norsk offshore næring (struktur, aktører, beslutningsveier, innkjøps- og logistikkprosesser)
 • «Brenner» for en mer effektiv og bærekraftig sektor og ser potensialet for GS1-standardene
 • Ha en grunnleggende forståelse for og kjennskap til digital samhandling og interoperabilitet innen innkjøp og logistikk i sektoren
 • Utadvendt og være tillitsskapende.
 • Ha et relevant nettverk i sektoren
 • Være proaktivt og ha en egendriv
 • Ha tålmodighet og «stayer-evne»
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Stillingen setter krav til god skriftlig og muntlig formidling. Det gjelder både på norsk og engelsk

Som del av GS1 Norway får du

 • Mulighet til å være med på innføring av GS1-standardene og bidra til digitalisering i en helt ny sektor.
 • Et veldig godt, uformelt og utviklende arbeidsmiljø med flinke fagfolk i Norge og i utlandet.
 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og personalforsikringer.
 • Fleksibel arbeidssted. Kontoret er i Oslo, men du kan gjerne bo og jobbe et annet sted.
 • Jobbe i en global organisasjon, med dyktige kolleger i 116 land.


Du får 21 trivelige og dedikerte kollegaer med bred erfaring innen de fagområdene vi jobber opp mot. I GS1 jobber vi både som team og med selvstendige prosjekter og vårt arbeid er bredt forankret i globale trender og våre medlemmer behov. Som del av vår globale organisasjon vil du også kunne delta i prosjekter, aktiviteter og konferanser på nordisk, europeisk og globalt nivå, der du kan bygge kompetanse og nettverk, på tvers av landegrenser og kontinenter.

Stillingen rapporterer til leder for avdeling for Markeds- og forretningsutvikling.

Spørsmål kan rettes til Knut Vala på tlf: 909 45 870 eller kv@gs1.no.

Vi ber om at CV, attester og vitnemål fra høyere utdannelse vedlegges søknaden, som sendes oss på e-post: jobb@gs1.no. Merk søknaden med «Ansvarlig for Energisektoren».

Søknadene vil bli behandlet konfidensielt.

Om arbeidsgiveren

GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit forening. Vi er medlem av en global organisasjon, GS1, som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 116 land og over 2 millioner bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 7000 medlemmer i stadig flere bransjer.

I Norge har vi et spesielt søkelys på Dagligvarebransjen, Helsesektoren, Byggenæringen, Energisektoren og Fiskeri- og Havbruksnæringen.

Du kan lese mer om oss her på nettsiden.    
Vi holder til i Brynsveien 11 på Brynseng, 0667 Oslo, men annet arbeidssted er mulig.