Bestillingsskjema strekkoder for de som er allerede medlem av GS1 Norway

Priser (eks. mva.)

1 – 3 strekkoder:
Kr. 530,-

4 – 10 strekkoder:
Kr. 800,-

11 – 20 strekkoder:
Kr. 1320,-

Over 20 strekkoder:
Tillegg på kr. 53,- pr. strekkode.