GS1 Veileder, Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse anbefaler å bruke GS1-standarder i helse- og omsorgssektoren. GS1-standarder sikrer effektiv drift og sporbarhet, samtidig som det øker pasientsikkerheten.

Direktoratet for e-helse har publisert Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet.

GS1 sine standarder innen helse

Her finner du mer informasjon om bruk av GS1 standarder i helsesektoren

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no