Fremtidens handel krever bedre innsikt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In dapibus mattis dictum. Nunc cursus metus eget libero efficitur laoreet. Aliquam vulputate ullamcorper elit sed scelerisque.

Årets Handelskonferanse

Årets Handelskonferanse omhandlet digitalisering og teknologi, bærekraft og analyse. Felles for temaene er behovet for å sikre riktig data for å kunne gjennomføre analyser som gir innsikt som øker verdi. Høres det vanskelig ut? Vi mener det ikke er så uoverkommelig som mange tror. GS1-standardene er det globale, felles språket for sporbarhetsløsninger som kan gjøre dette arbeidet lettere.

I tråd med den økende digitaliseringen i varehandelen og samfunnet, stilles det stadig større krav til data og datakvalitet. Flere av hovedtalene under årets Handelskonferanse fremhevet behovet for bedre data gjennom hele forsyningskjeden.

Hvordan bidrar GS1 til bedre data og innsikt?

GS1 bidrar med standarder og struktur, som ikke bare muliggjør effektiv fangst og deling av data gjennom hele verdikjeden, men som også reduserer behovet for kostbare integrasjoner og risikoen for unødige feil og forsinkelser. Sporbarheten som GS1-standardene gir leverer også på forventningene fra regjeringens strategi for en grønn, sirkulær økonomi om deling av data for å forbedre logistikk, informasjon om materialer og bedre utnyttelse av dem.

Anders Askevold fra GS1 Norway deltok i paneldebatten om datadrevet retail under Handelskonferansen. Er du interessert i å se paneldebatten eller andre deler av Handelskonferansen, finner du opptak her.

Foto: Kilian Munch

Linking videre til noe annet?

Tittle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In dapibus mattis dictum. Nunc cursus metus eget libero efficitur laoreet. Aliquam vulputate ullamcorper elit sed scelerisque.

Tittle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In dapibus mattis dictum. Nunc cursus metus eget libero efficitur laoreet. Aliquam vulputate ullamcorper elit sed scelerisque.

Tittle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In dapibus mattis dictum. Nunc cursus metus eget libero efficitur laoreet. Aliquam vulputate ullamcorper elit sed scelerisque.